×

Såhär navigerar du i årsberättelsen

På den här webbplatsen navigerar du genom att klicka dig fram med hjälp av olika ikoner och pilar.

Klicka på informationsikonerna för att få fram mer information om statistiken du tittar på.
Klicka på statistikikonerna för att se mer statistik om områdena hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och kultur.
Klicka på pilarna i sidled för att ta del av mer statistik.
Klicka på pilen nedåt för att läsa artiklar om respektive område.
Visa inte den här rutan igen
Årsberättelsen fungerar ej i liggande läge på mobiltelefon. Vänligen rotera din enhet till stående läge.

Om Region Kronoberg

Region Kronobergs uppdrag är att främja hälsa, hållbarhet och tillväxt i Kronoberg. Vår vision är ett gott liv i ett livskraftigt Kronoberg. Det ska vara attraktivt att bo, arbeta och leva i vårt län. Vi är en politiskt styrd organisation som arbetar på uppdrag av kronobergarna. I Region Kronoberg samlas ansvaret för områden som bidrar till den regionala utvecklingen i hela länet – vi ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik och infrastruktur, kompetens- och utbildningsfrågor, miljö- och klimat, samhällsplanering, innovation, näringslivsutveckling, internationella frågor, folkhälsa och kultur.

FÖRSTA ÅRET MED EN DIGITAL ÅRSBERÄTTELSE

Årsberättelsen är en kortare variant av Region Kronobergs årsredovisning, som på ett tydligt, informativt och enkelt sätt presenterar ett urval av händelser, statistik och resultat från 2017. I år är den helt digital – syftet är att du i din egen takt och ordning ska kunna klicka dig runt på webbplatsen och ta del av vad som hänt i vår breda verksamhet under 2017.
Region Kronobergs årsredovisning för 2017 i sin helhet behandlas av regionfullmäktige den 25 april. Dokumentet finns därefter tillgängligt att läsa på Region Kronobergs hemsida.

LÄS MER…

Region Kronoberg >>