×

Såhär navigerar du i årsberättelsen

På den här webbplatsen navigerar du genom att klicka dig fram med hjälp av olika ikoner och pilar.

Klicka på informationsikonerna för att få fram mer information om statistiken du tittar på.
Klicka på statistikikonerna för att se mer statistik om områdena hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och kultur.
Klicka på pilarna i sidled för att ta del av mer statistik.
Klicka på pilen nedåt för att läsa artiklar om respektive område.
Visa inte den här rutan igen
Årsberättelsen fungerar ej i liggande läge på mobiltelefon. Vänligen rotera din enhet till stående läge.
×

Angående din webbläsare

Du använder just nu webbläsaren Internet Explorer för att visa denna hemsida. Internet Explorer är en utgående webbläsare som Microsoft ej längre utvecklar. Eftersom denna hemsida använder ny webbteknik går det därför ej att garantera att allt fungerar eller ser ut som det är tänkt i just Internet Explorer. Vi rekommenderar därför att en modernare webbläsare används som t ex Google Chrome, Firefox eller Mircosofts nyutvecklare webbläsare Edge. Edge finns förinstallerad i Windows 10.
Foreground

Kronobergarna gjorde 1 037 034 besök i hälso- och sjukvården 2018. Det betyder att kronobergarna i snitt gjorde 6,8 besök per patient. Av de 1 037 034 besöken var 424 868 besök till läkare och 612 166 besök till annan yrkeskategori.

×

Hälso- och sjukvård

Kronobergarnas vårdkonsumtion

Hälso- och sjukvård

Region kronobergs mål är driva ett aktivt arbete för att kunna erbjuda vård och hälsofrämjande åtgärder som präglas av hög kvalitet och tillgänglighet.

Det har varit ett händelserikt år inom hälso- och sjukvården i Region Kronoberg. Under 2018 har riktningen mot år 2027 och den utvecklingsresa som ska ta vården ”närmare kronobergaren” blivit allt tydligare. En struktur för genomförandet av hälso- och sjukvårdens utvecklingsstrategi börjar ta form och flera verksamheter har omsatt strategin i aktiviteter med stöd av sina verksamhetsplaner.

Under året har också flera viktiga samarbeten inletts mellan hälso- och sjukvården och andra aktörer i länet. Barnens bästa gäller i Kronoberg är ett exempel där Region Kronoberg och länets kommuner gemensamt arbetar för tidiga och samordnade insatser för barnens bästa. Ett annat exempel är det länsgemensamma arbetet för att förbättra den psykiska hälsan i Kronoberg, där Region Kronoberg, kommuner och brukarorganisationer har en gemensam handlingsplan och genomför insatser tillsammans. Under 2018 öppnades även integrerade missbruks- och beroendemottagningar i Ljungby och Växjö. Här erbjuder Region Kronoberg och Kronobergs kommuner samlad spetskompetens inom beroende och missbruk.

Ett fortsatt viktigt arbete som präglat hälso- och sjukvården under året är satsningen för att bli oberoende av hyrpersonal. Syftet är att alla i Kronoberg ska kunna få en god hälso- och sjukvård även i framtiden och att förbättra arbetsmiljön för vårdpersonalen i Region Kronoberg. Arbetet har varit utmanande inom delar av hälso- och sjukvården, men också gett goda resultat i form av mindre användande av hyrpersonal och förbättrat ekonomiskt resultat.