×

Såhär navigerar du i årsberättelsen

På den här webbplatsen navigerar du genom att klicka dig fram med hjälp av olika ikoner och pilar.

Klicka på informationsikonerna för att få fram mer information om statistiken du tittar på.
Klicka på statistikikonerna för att se mer statistik om områdena hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och kultur.
Klicka på pilarna i sidled för att ta del av mer statistik.
Klicka på pilen nedåt för att läsa artiklar om respektive område.
Visa inte den här rutan igen
Årsberättelsen fungerar ej i liggande läge på mobiltelefon. Vänligen rotera din enhet till stående läge.
×

Angående din webbläsare

Du använder just nu webbläsaren Internet Explorer för att visa denna hemsida. Internet Explorer är en utgående webbläsare som Microsoft ej längre utvecklar. Eftersom denna hemsida använder ny webbteknik går det därför ej att garantera att allt fungerar eller ser ut som det är tänkt i just Internet Explorer. Vi rekommenderar därför att en modernare webbläsare används som t ex Google Chrome, Firefox eller Mircosofts nyutvecklare webbläsare Edge. Edge finns förinstallerad i Windows 10.
Foreground

Utfallet rörande den genomsnittliga resandeökningen i linjetrafiken hamnade på 2,4 procent vilket är något lägre än det budgeterade målet på 3 procent. Den största ökningen skedde även i år för Växjö Stadstrafik där resandet ökade med 3,6 procent och för första gången passerade 4 miljoner genomförda resor.

×

Kollektivtrafik

Kronobergarnas kollektivtrafikresor

Kollektivtrafik

För invånarna I kronobergs län ska länstrafiken, oavsett om det gäller linjetrafiken eller serviceresor, erbjuda en trygg och tydlig service som är betydelsefull för att regionen ska fungera.

Resandet i kollektivtrafiken med Länstrafiken Kronobergs linjelagda bussar och tåg ökade under 2018 men i en något mindre omfattningen än de senaste åren. I Växjö Stadstrafik genomfördes för första gången över fyra miljoner resor. 

För Serviceresor har det totala antalet resor ökat 2018 jämfört med 2017. Sjukresor står för nästan hela ökningen och antalet färdtjänst- och riksfärdtjänsteresor är i stort sett oförändrat.