×

Såhär navigerar du i årsberättelsen

På den här webbplatsen navigerar du genom att klicka dig fram med hjälp av olika ikoner och pilar.

Klicka på informationsikonerna för att få fram mer information om statistiken du tittar på.
Klicka på statistikikonerna för att se mer statistik om områdena hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och kultur.
Klicka på pilarna i sidled för att ta del av mer statistik.
Klicka på pilen nedåt för att läsa artiklar om respektive område.
Visa inte den här rutan igen
Årsberättelsen fungerar ej i liggande läge på mobiltelefon. Vänligen rotera din enhet till stående läge.
×

Angående din webbläsare

Du använder just nu webbläsaren Internet Explorer för att visa denna hemsida. Internet Explorer är en utgående webbläsare som Microsoft ej längre utvecklar. Eftersom denna hemsida använder ny webbteknik går det därför ej att garantera att allt fungerar eller ser ut som det är tänkt i just Internet Explorer. Vi rekommenderar därför att en modernare webbläsare används som t ex Google Chrome, Firefox eller Mircosofts nyutvecklare webbläsare Edge. Edge finns förinstallerad i Windows 10.
Foreground

Sveriges Kommuner och Landsting har i samarbete med landsting och regioner tagit fram sex miljöindikatorer/nyckeltal för miljöarbetet som presenteras som Öppna jämförelser. Jämförelsen som genomfördes 2018 baseras på resultat från 2017. Här sammanfattas resultaten för Region Kronoberg och en jämförelse görs med de nationella resultaten. Region Kronoberg placerades på en sjätteplats 2018.

×

Nationell jämförelse av miljöarbetet

Från miljöprogram till hållbarhetsprogram

Under 2018 har ett intensivt arbete pågått med att ta fram ett nytt hållbarhetsprogram för Region Kronoberg. Programmet ska omfatta den interna verksamheten och genomsyra det utåtriktade arbetet. Syftet med programmet är att utveckla ett sammanhållet strategiskt hållbarhetsarbete med utgångspunkt i FNs 17 globala hållbarhetsmål och ska inkludera alla tre hållbarhetsaspekterna miljö, ekonomi och social hållbarhet.

Det tidigare miljöprogrammet har löpt från 2016-2018, under perioden har mycket hänt. Nedan följer ett axplock.

Under perioden togs en grundläggande, webbaserad miljöutbildning fram samt en fördjupning om läkemedel och miljö avsedd för förskrivare. Alla anställda har erbjudits att genomgå utbildningen.

Personal inom barnhälso- och mödravård, AT och ST- läkare samt studenter på tandsköterskeutbildning har utbildats inom miljö, läkemedel och kemikalier.

Grön effekt, som är en tävling för att få fler medarbetare att resa hållbart till och från arbetet, har genomförts med många deltagare vid båda tillfällena. Vidare fick ett antal utvalda medarbetare vara testresenärer i kollektivtrafiken.

Under perioden har arbete med miljökrav eller uppföljning av krav genomförts i upphandlingar inom ett flertal områden, till exempel textil, tandvård, livsmedel och avfallsentreprenör. Ett konkret exempel är att krav på hållbara fibrer ställdes vid upphandling av textiler, bland annat upphandlades bussaronger av tencel som är en mer hållbar fiber än bomull.

Klimatbokslut

Under 2018 togs för första gången ett klimatbokslut fram för Region Kronobergs verksamhet. Beräkningarna har skett i enlighet med Green House Gas Protocol och har blivit fördelade i Scope 1 direkta utsläpp Scope 2, indirekta utsläpp till exempel inköpt el, fjärrvärme mm Scope 3 övrigt [...]Läs mer »

Ny reseriktlinje för möten och resor

För att stärka arbetet med hållbara resor inom Region Kronoberg har det under 2018 antagits en ny reseriktlinje. Första steget i reseriktlinjen är att fundera på om det är möjligt att hålla mötet på distans. För kortare resor inom tätort ska gång, cykel eller kollektivtrafik [...]Läs mer »

Regional samverkan i miljöarbetet – GreenAct Kronoberg

Under programperioden har Region Kronoberg samarbetat med Linnéuniversitetet, Energikontor Sydost, Sustainable Småland, Miljö Linné och Länsstyrelsen i miljöfrågor vilket resulterat i två projekt: ”Hållbar mobilitet” som syftar till att minska koldioxidutsläpp kopplade till resor till [...]Läs mer »

Miljöpris

Det interna miljöpriset i Region Kronoberg delas ut för att belöna särskilt förtjänstfulla insatser inom miljöområdet som bidrar till en hållbar utveckling. För att kunna vinna miljöpriset på 50 000 kr ska avdelningen/enheten ha utfört ett miljöförbättrande arbete eller åtgärd [...]Läs mer »

Avfallssortering på sjukhusen

Under 2018 genomförde Stena Recycling plockanalyser av avfall på Centrallasarettet Växjö, Lasarettet Ljungby och på Sankt Sigfrids sjukhus för att ta reda på hur man kan förbättra avfallssorteringen där. I plockanalysen sorteras det brännbara avfallet för att undersöka vad som sorteras [...]Läs mer »