×

Såhär navigerar du i årsberättelsen

På den här webbplatsen navigerar du genom att klicka dig fram med hjälp av olika ikoner och pilar.

Klicka på informationsikonerna för att få fram mer information om statistiken du tittar på.
Klicka på statistikikonerna för att se mer statistik om områdena hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och kultur.
Klicka på pilarna i sidled för att ta del av mer statistik.
Klicka på pilen nedåt för att läsa artiklar om respektive område.
Visa inte den här rutan igen
Årsberättelsen fungerar ej i liggande läge på mobiltelefon. Vänligen rotera din enhet till stående läge.
×

Angående din webbläsare

Du använder just nu webbläsaren Internet Explorer för att visa denna hemsida. Internet Explorer är en utgående webbläsare som Microsoft ej längre utvecklar. Eftersom denna hemsida använder ny webbteknik går det därför ej att garantera att allt fungerar eller ser ut som det är tänkt i just Internet Explorer. Vi rekommenderar därför att en modernare webbläsare används som t ex Google Chrome, Firefox eller Mircosofts nyutvecklare webbläsare Edge. Edge finns förinstallerad i Windows 10.
Foreground

Region Kronobergs medarbetare

Satsning mot en hyroberoende hälso- och sjukvård

Arbetet med att fasa ut hyrpersonal i hälso- och sjukvården har under året varit intensivt och fler verksamheter är idag oberoende av hyrpersonal. Men trots ett omfattande arbete inom hälso- och sjukvården har det ursprungliga och gemensamma målet för landets regioner om att i januari 2019 vara oberoende av hyrpersonal, inte nåtts för regionen som helhet. Positivt är att Region Kronoberg har rört sig tydligt i rätt riktning mot att inte vara beroende av hyrpersonal för att kunna bedriva sin verksamhet.

Idag anlitar regionen hyrpersonal i mindre omfattning än tidigare och totalt har hyrkostnaderna minskat med cirka 30 miljoner kronor.

– Utfasningen kommer även fortsättningsvis vara märkbar i delar av vården, både för patienter och personal – framförallt på vårdcentralerna. Men mitt tydliga budskap är att vi kommer fortsätta vårt ihärdiga arbete tills att vi är hyroberoende, men det är viktigt att vi gör det på ett sätt som är säkert och tryggt för patienterna, säger hälso- och sjukvårdsdirektör Per-Henrik Nilsson.

För att bli oberoende av hyrpersonal har flera stora satsningar genomförts. Bland annat erbjuds fler utbildningsplatser på sjuksköterskeutbildningen och regionen tar emot betydligt fler AT- och ST- läkare. Även om flera av satsningarna är långsiktiga, kommer Region Kronoberg kunna se tydliga resultat redan under 2019.

Exempel på långsiktiga satsningar:

  • Från 60 till 80 utbildningsplatser på sjuksköterskeutbildningen per termin, varav 15 platser i Ljungby
  • Vidareutbildning till specialistsjuksköterska med lön – från 40 till 60 utbildningstjänster
  • Ökat antal AT- och ST-tjänster
  • Lönesatsning på läkare i primärvård, sjuksköterskor och barnmorskor
  • Lägre veckoarbetstid för kombinerat dag- och nattarbete
  • Höjd ersättning med 60 procent för arbete på obekväm arbetstid
  • Tvåårigt utvecklingsprogram för nyutexaminerade sjuksköterskor

Anställningsflödet för sjuksköterskor ser också positivt ut i Region Kronoberg just nu. Fram till och med november månad har Region Kronoberg nyanställt och återanställt fler än under samma period förra året. Färre har dessutom slutat. Det ger ett positivt netto på 33 sjuksköterskor.

Region Kronoberg tog fram en medarbetaridé

Under 2018 arbetades Region Kronobergs medarbetaridé fram. Syftet med den är att tydliggöra vad ett gott medarbetarskap innebär i organisationen, och vilka rättigheter och skyldigheter man har som medarbetare. Innehållet i medarbetaridén har till största delen tagits fram av medarbetarna [...]Läs mer »

Nystart för Framtida ledare

I januari 2018 startade en ny omgång av Region Kronobergs ledarutvecklingsprogram Framtida ledare efter några års uppehåll. En nyhet för året var samarbetet med Linnéuniversitet, som innebär att deltagarna fått 15 universitetspoäng i ämnet ”Att leda och vara chef i en politiskt styrd [...]Läs mer »

Region Kronoberg lanserade normkreativ handbok

Under hösten 2018 lanserade Region Kronoberg den normkreativa handboken ”Att synas på lika villkor”. Den är tänkt att vara ett stöd för medarbetaren i det dagliga arbetet när de kommunicerar i text och bild. Målet är att visa en bred bild av Kronoberg och de invånare som lever och [...]Läs mer »

En ny organisation för hälso- och sjukvården arbetades fram

I oktober 2018 togs beslut om en ny organisation för hälso- och sjukvården och förändringar i regionens administration. Den nya organisationen började gälla vid årsskiftet och innebär bland annat att centrumen ersatts av fem ansvarsområden och att regionens och hälso- och sjukvårdens [...]Läs mer »