×

Såhär navigerar du i årsberättelsen

På den här webbplatsen navigerar du genom att klicka dig fram med hjälp av olika ikoner och pilar.

Klicka på informationsikonerna för att få fram mer information om statistiken du tittar på.
Klicka på statistikikonerna för att se mer statistik om områdena hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och kultur.
Klicka på pilarna i sidled för att ta del av mer statistik.
Klicka på pilen nedåt för att läsa artiklar om respektive område.
Visa inte den här rutan igen
Årsberättelsen fungerar ej i liggande läge på mobiltelefon. Vänligen rotera din enhet till stående läge.
×

Angående din webbläsare

Du använder just nu webbläsaren Internet Explorer för att visa denna hemsida. Internet Explorer är en utgående webbläsare som Microsoft ej längre utvecklar. Eftersom denna hemsida använder ny webbteknik går det därför ej att garantera att allt fungerar eller ser ut som det är tänkt i just Internet Explorer. Vi rekommenderar därför att en modernare webbläsare används som t ex Google Chrome, Firefox eller Mircosofts nyutvecklare webbläsare Edge. Edge finns förinstallerad i Windows 10.

Så här fördelas skatten

Foreground

En invånare i Kronoberg som tjänar 25 000 kr i månaden (300 000 kr/år) har under 2018 betalat så här mycket i skatt till Region Kronobergs olika verksamheter. Skattesats: 12,00%.

×
30 kr
400 kr
22 710 kr 6 100 kr 3 150 kr 1 100 kr
2 090 kr
450 kr

Region Kronobergs ekonomi och medarbetare

Årets resultat

Region Kronoberg ska ha en stabil ekonomi som kännetecknas av långsiktighet och hållbarhet. En långsiktigt stark ekonomi är en förutsättning för att trygga verksamheten och därmed ge regioninvånarna en god service. Region Kronobergs samlade intäkter sätter gränser för hur stora kostnaderna kan tillåtas vara. Utgångspunkten är att varje generation ska bära kostnaderna för den service den själv beslutar om.

För 2018 redovisar Region Kronoberg ett preliminärt resultat på 110 miljoner kronor, vilket är 44 miljoner högre än det uppsatt resultatmålet på 66 miljoner kronor. Det positiva ekonomiska resultatet har påverkats negativt bland annat på grund av kostnader för hyrpersonal samt köpt vård.

– Det känns bra att Region Kronoberg återigen har ett positivt ekonomiskt resultat, men vi är medvetna om att tuffare tider kommer och vi måste rusta oss för framtiden, säger regiondirektör Martin Myrskog.

Satsning mot en hyroberoende Hälso och sjukvård

Arbetet med att fasa ut hyrpersonal i hälso- och sjukvården har under året varit intensivt och fler verksamheter är idag oberoende av hyrpersonal. Men trots ett omfattande arbete inom hälso- och sjukvården har det ursprungliga och gemensamma målet för landets regioner om att i januari 2019 vara oberoende av hyrpersonal, inte nåtts för regionen som helhet. Positivt är att Region Kronoberg har rört sig tydligt i rätt riktning mot att inte vara beroende av hyrpersonal för att kunna bedriva sin verksamhet.

Idag anlitar regionen hyrpersonal i mindre omfattning än tidigare och totalt har hyrkostnaderna minskat med cirka 30 miljoner kronor.

– Utfasningen kommer även fortsättningsvis vara märkbar i delar av vården, både för patienter och personal – framförallt på vårdcentralerna. Men mitt tydliga budskap är att vi kommer fortsätta vårt ihärdiga arbete tills att vi är hyroberoende, men det är viktigt att vi gör det på ett sätt som är säkert och tryggt för patienterna, säger hälso- och sjukvårdsdirektör Per-Henrik Nilsson.

För att bli oberoende av hyrpersonal har flera stora satsningar genomförts. Bland annat erbjuds fler utbildningsplatser på sjuksköterskeutbildningen och regionen tar emot betydligt fler AT- och ST- läkare. Även om flera av satsningarna är långsiktiga, kommer Region Kronoberg kunna se tydliga resultat redan under 2019.

Exempel på långsiktiga satsningar:

  • Från 60 till 80 utbildningsplatser på sjuksköterskeutbildningen per termin, varav 15 platser i Ljungby
  • Vidareutbildning till specialistsjuksköterska med lön – från 40 till 60 utbildningstjänster
  • Ökat antal AT- och ST-tjänster
  • Lönesatsning på läkare i primärvård, sjuksköterskor och barnmorskor
  • Lägre veckoarbetstid för kombinerat dag- och nattarbete
  • Höjd ersättning med 60 procent för arbete på obekväm arbetstid
  • Tvåårigt utvecklingsprogram för nyutexaminerade sjuksköterskor

Anställningsflödet för sjuksköterskor ser också positivt ut i Region Kronoberg just nu. Fram till och med november månad har Region Kronoberg nyanställt och återanställt fler än under samma period förra året. Färre har dessutom slutat. Det ger ett positivt netto på 33 sjuksköterskor.

Nytt hållbarhetsprogram

Under 2018 har ett intensivt arbete pågått med att ta fram ett nytt hållbarhetsprogram för Region Kronoberg. Programmet ska omfatta den interna verksamheten och genomsyra det utåtriktade arbetet. Syftet med programmet är att utveckla ett sammanhållet strategiskt hållbarhetsarbete med utgångspunkt i FNs 17 globala hållbarhetsmål och ska inkludera alla tre hållbarhetsaspekterna miljö, ekonomi och social hållbarhet.

Region Kronobergs investeringar

Region Kronoberg har ett omfattande investeringsprogram. Investeringar görs i fastigheter, IT, konst, utrustning och inventarier. Under 2018 har vi investerat dels för att kunna bibehålla kapacitet och standard, dels för att kunna möta de framtida krav som finns på våra verksamheter. Under [...]Läs mer »