×

Såhär navigerar du i årsberättelsen

På den här webbplatsen navigerar du genom att klicka dig fram med hjälp av olika ikoner och pilar.

Klicka på informationsikonerna för att få fram mer information om statistiken du tittar på.
Klicka på statistikikonerna för att se mer statistik om områdena hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och kultur.
Klicka på pilarna i sidled för att ta del av mer statistik.
Klicka på pilen nedåt för att läsa artiklar om respektive område.
Visa inte den här rutan igen
Årsberättelsen fungerar ej i liggande läge på mobiltelefon. Vänligen rotera din enhet till stående läge.
×

Angående din webbläsare

Du använder just nu webbläsaren Internet Explorer för att visa denna hemsida. Internet Explorer är en utgående webbläsare som Microsoft ej längre utvecklar. Eftersom denna hemsida använder ny webbteknik går det därför ej att garantera att allt fungerar eller ser ut som det är tänkt i just Internet Explorer. Vi rekommenderar därför att en modernare webbläsare används som t ex Google Chrome, Firefox eller Mircosofts nyutvecklare webbläsare Edge. Edge finns förinstallerad i Windows 10.
Foreground

Kronobergarna gjorde 1 022 538 besök i hälso- och sjukvården 2017. Det betyder att kronobergarna i snitt gjorde 6,8 besök per patient. Av de 1 022 538 besöken var 430 191 besök till läkare och 592 347 besök till annan yrkeskategori.

×

Hälso- och sjukvård

Kronobergarnas vårdkonsumtion

Hälso- och sjukvård

Region kronobergs mål är driva ett aktivt arbete för att kunna erbjuda vård och hälsofrämjande åtgärder som präglas av hög kvalitet och tillgänglighet. 

2017 har varit ett händelserikt år inom hälso- och sjukvården i Region Kronoberg. Utvecklingsstrategin ”Närmare Kronobergaren” antogs och kommer vara grunden i den långsiktiga utvecklingen av hälso- och sjukvården i Region Kronoberg, med siktet inställt på 2027.

En annan stor händelse som präglat hälso- och sjukvården är det beslut som togs av samtliga regioner och landsting i Sverige om att bli oberoende av inhyrd personal inom hälso- och sjukvården senast den 1 januari 2019. Syftet är att alla i Kronoberg ska kunna få en god hälso- och sjukvård nu och i framtiden. Samtidigt förbättrar vi arbetsmiljön för vårdpersonalen i Region Kronoberg. Hälso- och sjukvårdsnämnden antog en offensiv utfasningsplan som resulterat i stora utmaningar inom delar av hälso- och sjukvården men också goda resultat i form av mindre användande av hyrpersonal och förbättrat ekonomiskt resultat under sista kvartalet.

Resultat från Hälso- och sjukvårdsbarometern visar att Kronoberg står sig väl jämfört med övriga riket och att 91% av kronobergarna anser att de har tillgång till den vård de behöver. Kronobergarna har även ett stort förtroende för hälso- och sjukvården.

Antalet tvångsåtgärder minskar kraftigt vid Rättspsykiatriska regionkliniken i Växjö

Ett tydligt arbete för att minska tvångsåtgärder på Rättspsykiatriska regionkliniken i Växjö har gett resultat: från 2015 till 2017 har tvångsåtgärderna minskat med 69 procent. Kliniken har bland annat satsat på fler överläkare, att mäta patienternas upplevelser och meningsfull [...]Läs mer »

Alla barn har rätt till hälsosam mat och rörelse

Region Kronoberg förstärker sitt arbete med att främja hälsosamma matvanor och fysisk aktivitet hos barn och unga. Under 2017 har Region Kronoberg haft en samverkan med elevhälsan i länets kommuner och utarbetat en långsiktig plan för arbetet. Det handlar om olika aktiviteter för att [...]Läs mer »

Produktions- och kapacitetsplanering för en god vård

Ett långsiktigt mål för Region Kronoberg är att erbjuda vård i rimlig tid. Vi vill också vara en attraktiv arbetsgivare och kunna erbjuda en bra arbetsmiljö för våra medarbetare. För att klara detta behöver vi bli bättre på att planera vår verksamhet långsiktigt utifrån patienternas [...]Läs mer »

Minskad risk för trycksår i Region Kronoberg

Under två år har trycksårsprevention varit ett viktigt fokusområde i Region Kronoberg. När arbetet startade i januari 2016 var andelen trycksår i slutenvård 18%. Målet var att inom två år komma ner till 5% trycksår, ett resultat som glädjande nog uppnåtts under 2017. Resultatet beror [...]Läs mer »

Barn- och ungdomspsykiatrin i förändring

I december 2016 fick Region Kronoberg i uppdrag av hälso- och sjukvårdsnämnden att ta fram förslag på hur barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) kan utvecklas i Kronoberg. Anledningen var att BUP inom Region Kronoberg under lång tid brottats med svårigheter att möta de ökande behoven.  En [...]Läs mer »

Satsning på servicevärdar ger mer patientfokus

Region Kronoberg har valt att införa Servicevärdar så att vårdpersonalen kan fokusera mer på patienterna. Servicevärdar finns till för att underlätta för vården och utför de uppgifter som inte är patientvård, bland annat hemgångsstädning, beställningar och servering av måltider, [...]Läs mer »

Region Kronobergs klamydiafilm – en viral succé

Vem kunde tro att en film om klamydia från Sverige kunde bli viral och internationellt känd? Men under 2017 var så fallet och bakom filmen stod Region Kronoberg. – Syftet med filmen The test är att marknadsföra egenprovtagning av klamydia som vi erbjuder i vårt län”, berättar [...]Läs mer »

Strukturerat arbete för bättre strokevård

Det är allt färre kronobergare som insjuknar i stroke, närmare bestämt 20% färre sedan 2014. Förklaringen är att vården blivit duktigare på att diagnostisera förmaksflimmer, som är en betydande risk för stroke. Risken för stroke minskar genom att erbjuda dessa patienter modern [...]Läs mer »

Äldrehälsa Kronoberg

Äldrehälsa Kronoberg är en innovationssatsning för att med utgångspunkt i individens behov, utveckla hälsa, vård och omsorg för äldre personer med komplexa behov. Fyra fokusområden är igång, som rör mobil läkare, vårdcentraler som erbjuder äldremottagning, äldreenhet på Lasarettet [...]Läs mer »

Utmaningar och utveckling för primärvården i arbetet för att bli oberoende av hyrpersonal

Region Kronoberg ska bli oberoende av hyrpersonal. Det var ett viktigt beslut som togs under 2017 för att skapa bättre kvalitet och kontinuitet för patienterna och en bättre arbetsmiljö för medarbetarna. För primärvårdens del innebar beslutet att redan från 1 september 2017 halvera [...]Läs mer »

Region Kronoberg fortsatt nummer ett i Ekomatsligan

Region Kronoberg fick under 2017 ta emot utmärkelsen Årets vinnare (regioner och landsting) i Ekomatsligan 2016.  – Återigen visar det sig att ett hårt och målmedvetet arbete med vår kost inom Region Kronoberg har gett resultat, säger Peter Freij (S). Maten i våra restauranger men [...]Läs mer »

Process ska minska skador vid hjärtinfarkter

2016 bildades ett processteam i Region Kronoberg med uppdraget att minska skador vid hjärtinfarkter. Särskilt fokus ligger inledningsvis på den kategori hjärtinfarkter som kräver ett omedelbart omhändertagande och innefattar patienter som har ett totalt stopp i ett av hjärtats kranskärl och [...]Läs mer »

Barnkalas ska minska karies bland barn

Prinsar och prinssessor, fiskdamm, ballonger och tandkräm. Genom att bjuda in till barnkalas vill Folktandvården i Kronoberg minska karies bland barn. De senaste åren har det skett en stor ökning av karies bland små barn. Tittar man bland sexåringar är det endast 66 procent som är [...]Läs mer »

Behandling med en helhetssyn för personer med ADHD – vinnare av kvalitetspriset

Medicinska habiliteringsenheten tog hem Region Kronobergs kvalitetspris med sitt arbete för en mer patientsäker vård för personer med ADHD. Arbetet har lett till nöjdare patienter och en mer kontinuerlig och likvärdig vård. Förbättringen har också påverkat enhetens personal positivt som [...]Läs mer »

Vården ska bli oberoende av hyrpersonal

Samtliga regioner och landsting tog under 2017 beslut om att bli oberoende av inhyrd personal inom hälso- och sjukvården senast den 1 januari 2019. Region Kronoberg antog en offensiv utfasningsplan som resulterat i stora utmaningar, men också resultat. Det har gjorts flera försök genom åren [...]Läs mer »

Region kronoberg utökar sina lokaler

I dockanhuset på norra esplanaden I växjö finns idag region kronobergs verksamheter vårdcentralen centrum, familjehälsan, ungdomsmottagningen och barnahus. I november 2017 valde region kronoberg att utöka sina lokaler och hyr från januari 2018 ytterligare 3600 kvm till I fastigheten. [...]Läs mer »

Spadtag Och Invigningar För Framtidens Vårdbyggnader

Under året har det klippts band och tagits spadtag för nya, bättre och mer ändamålsenliga vårdbyggnader I kronoberg. Syftet med om- och nybyggnationerna är kunna möta våra patienters framtida vårdbehov och erbjuda våra medarbetare en attraktiv och bra arbetsmiljö. SPADTAG FÖR [...]Läs mer »

Hälso- Och Sjukvården Närmare Kronobergaren

Hälso- och sjukvården I region kronoberg ska komma närmare kronobergaren. Det beslutade regionfullmäktige I november 2017. Då antogs en utvecklingsstrategi ”närmare kronobergaren” för hälso- och sjukvården med siktet inställt på 2027. Ett förändrat sjukdomspanorama, nya digitala [...]Läs mer »