×

Såhär navigerar du i årsberättelsen

På den här webbplatsen navigerar du genom att klicka dig fram med hjälp av olika ikoner och pilar.

Klicka på informationsikonerna för att få fram mer information om statistiken du tittar på.
Klicka på statistikikonerna för att se mer statistik om områdena hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och kultur.
Klicka på pilarna i sidled för att ta del av mer statistik.
Klicka på pilen nedåt för att läsa artiklar om respektive område.
Visa inte den här rutan igen
Årsberättelsen fungerar ej i liggande läge på mobiltelefon. Vänligen rotera din enhet till stående läge.
×

Angående din webbläsare

Du använder just nu webbläsaren Internet Explorer för att visa denna hemsida. Internet Explorer är en utgående webbläsare som Microsoft ej längre utvecklar. Eftersom denna hemsida använder ny webbteknik går det därför ej att garantera att allt fungerar eller ser ut som det är tänkt i just Internet Explorer. Vi rekommenderar därför att en modernare webbläsare används som t ex Google Chrome, Firefox eller Mircosofts nyutvecklare webbläsare Edge. Edge finns förinstallerad i Windows 10.
Foreground

Gröna Kronoberg 2025 är Kronobergs läns regionala utvecklingsstrategi. Strategin beskriver hur det ska vara att leva, bo och verka i Kronoberg 2025. För att vi ska komma framåt i arbetet med att förverkliga målbilden finns tio konkreta mål för länet att arbeta mot. I nuläget ligger vi i linje med tre av de tio målen.

Läs mer om våra mål på regionkronoberg.se/gronakronoberg

×

Mellan 2014-2017 ökade befolkningen i länet med 4,3% – den fjärde högsta tillväxtnivån i Sverige.

×

Mellan 2014-2016 har antalet sysselsatta i länet ökat med 3,7% – den sjunde högsta ökningen i riket.

×

Mellan 2014-2016 har Kronobergs län haft den högsta produktivitetsökningen i landet.

×

Regional utveckling och kultur

Utveckling och tillväxt – mål

Det går bra för Kronoberg – men utmaningar återstår

Kronoberg har bra tillväxt och låg arbetslöshet – det visar den insatsrapport som Region Kronoberg tagit fram för 2017. Men en stor utmaning är fortfarande att få in de nyanlända på arbetsmarknaden. 

Varje år undersöker Region Kronobergs regionala utvecklingsavdelning hur det går för Kronoberg och om det går att nå målen i den regionala utvecklingsstrategin Gröna Kronoberg 2025. Strategiperioden är 2015-2025 och nu har de två första åren följts upp. Årets insatsrapport visar att:

  • länet är inne i en högkonjunktur och har haft en god ekonomisk tillväxt och en god jobbtillväxt.
  • befolkningen ökar rekordmycket och växer i samtliga av länets kommuner.

Årets måluppföljning visar att länet är på rätt väg inom flera områden. Exempelvis ligger länet en god bit över målnivån när det gäller jobbtillväxt, befolkningstillväxt och produktivitetstillväxt.

– Detta skapar förutsättningar för en hållbar utveckling och att vi ska nå målen i Gröna Kronoberg 2025, säger, Joakim Pohlman (S), ordförande i regionala utvecklingsnämnden.

Men det finns trots allt flera utmaningar framöver:

  1. Alla delar av länet växer inte. Flera kommuner har inte återhämtat sig sedan finanskrisen.
  2. Skillnaderna i sysselsättningsgrad mellan inrikes- och utrikes födda är på en fortsatt hög nivå.
  3. Flera arbetsgivare uppger att de har svårt att hitta rätt kompetens.
  4. De klimatpåverkande utsläppen från länets transportsektor minskar i en relativt svag takt.

– Vi behöver arbeta långsiktigt och samverka för att kunna påverka utvecklingen – då blir vi starka. Vi har olika styrkor i olika delar av länet och vi behöver bli bättre på att komplettera varandra för Kronobergarnas bästa, säger Christel Gustavsson, regional utvecklingsdirektör.

För att nå målen Gröna Kron krävs satsningar som gynnar en hållbar regional utveckling. Se en film där vi visar ett axplock av insatser som Region Kronoberg drev under 2017.

LÄS MER…

Kronobergs regionala utvecklingsstrategi >>

Mål och insatsrapport, 2017, uppföljning av det regionala utvecklingsarbetet >>

Sydsvenskt kultursamarbete ger mer kultur till fler

Regionsamverkan Sydsverige är ett samarbete mellan de sydsvenska regionerna för att både stimulera till kulturskapande och göra kulturen mer tillgänglig för alla invånare. Blekinge, Halland, Jönköping, Kalmar, Kronoberg och Skåne samarbetar bland mycket annat inom kulturområdet. [...]Läs mer »

Innovation för utveckling av Kronobergs län

Inom näringslivet stöttar Region Kronoberg lokala entreprenörer och företag genom bolagen Almi/Enterprise Europe Network, Företagsfabriken och Coompanion. Under 2017 har bolagen träffat 706 entreprenörer för att stötta dem i deras verksamhet och utveckling. Ett exempel på en idé som [...]Läs mer »

Besöksnäringen i länet, en nulägesbild

I Kronobergs län pågår en spännande utveckling inom besöksnäringen. Flera nya lovande besöksmål finns idag i länet, som också mindre aktörer kan dra nytta av för att växa. Att utveckla destinationer kring de besöksmål som utgör ”dragare”, det vill säga besöksmål som drar [...]Läs mer »

Ett år med fokus på rörelse i projektet Mot nya höjder

Med projektet Mot nya höjders ständiga mål om att öka intresset för naturvetenskap, teknik och matematik var det 2017 dags för tema rörelse – Make IT Move. Mot nya höjder skapade två utmaningar om rörelse, men kryddade med extra uppgifter om mat i ett samarbete med PM & Vänner. [...]Läs mer »

Ny plan för kulturen i Kronoberg

Kulturen ska vara rörlig och på så vis bli tillgänglig för fler Kronobergare. Det är ett av fem prioriterade områden som lyfts i Kronobergs nya kulturplan. Planen, som beskriver hur kulturen ska utvecklas fram till år 2020, antogs av regionfullmäktige 8 november 2017. Kronobergs starka [...]Läs mer »

Flerspråkigt digitalt läromedel gör nytta i Kronobergs skolor

Under året har samtliga kommuner i Kronoberg deltagit i språkprojektet Skola för alla – från första dagen. I projektet ingår  det digitala läromedlet www.studi.se som innehåller ca 1000 animerade filmer med ljud och undertext på sex språk. Nyanlända har visat sig ha stor användning [...]Läs mer »

Barnahus invigdes i Kronobergs Län

Den 2 juni 2017 invigdes Barnahus Kronoberg, I renoverade lokaler och centralt placerad i fastigheten Dockan Västra Esplanaden i Växjö.  – Det har varit en lång process från att vi startade till öppnandet av Barnahus. Men bra saker tar tid. Vi har lyckats samverka och det är vi inte [...]Läs mer »

Region Kronoberg stöttar länets företagare

Region Kronoberg har under året storsatsat för att bidra till utvecklingen av näringslivet i Kronoberg. Kostnadsfria konsulttimmar till småföretagare Under hösten lanserades Konsulttimmen.se. Konsulttimmen är en ny form av företagsstöd som erbjuder småföretagare i länet upp till sex [...]Läs mer »

Kronobergs hälsofrämjare prisades

Region Kronobergs folkhälsostipendium 40 000 kr tilldelades för 2017 två privata initiativtagare och två idrottsföreningar som anordnar aktiviteter som främjar integration av nyanlända. Idrottsföreningar Växjö Norra pojklag-02 Växjö Norra pojklag-02 tog under hösten 2016 och våren [...]Läs mer »

Bild- och formutveckling prioriteras i Kronoberg

Det strategiska utvecklingsarbetet för att stärka infrastrukturen inom bild och form i länet kommer att fortsätta. För att främja såväl allmänhet som konstaktörer i länet inrättades en ny tjänst inom kulturteamet på Region Kronoberg. Sedan 1 juli har Helen Hägglund jobbat med [...]Läs mer »

Nytt projekt ska få kronobergarna att åka kollektivt eller ta cykeln till jobbet

Under 2017 ansökte och beviljades Region Kronoberg EU-medel (19 miljoner kr) för att driva projektet Hållbar mobilitet i Gröna Kronoberg. Det är ett treårigt projekt som påbörjades i september 2017.   Projektet riktar sig till både offentliga (kommuner/länsstyrelsen/regionen) och privata [...]Läs mer »

Region Kronobergs regionala utvecklingsarbete – vad innebär det?

Utgångspunkten för Region Kronobergs regionala utvecklingsarbete är Region Kronobergs regionala utvecklingsstrategi, Gröna Kronoberg 2025. Region Kronoberg har det regionala utvecklingsansvaret i länet och strategin styr inriktningen av arbetet. Regionalt utvecklingsansvar innebär att: arbeta [...]Läs mer »