×

Såhär navigerar du i årsberättelsen

På den här webbplatsen navigerar du genom att klicka dig fram med hjälp av olika ikoner och pilar.

Klicka på informationsikonerna för att få fram mer information om statistiken du tittar på.
Klicka på statistikikonerna för att se mer statistik om områdena hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och kultur.
Klicka på pilarna i sidled för att ta del av mer statistik.
Klicka på pilen nedåt för att läsa artiklar om respektive område.
Visa inte den här rutan igen
Årsberättelsen fungerar ej i liggande läge på mobiltelefon. Vänligen rotera din enhet till stående läge.
×

Angående din webbläsare

Du använder just nu webbläsaren Internet Explorer för att visa denna hemsida. Internet Explorer är en utgående webbläsare som Microsoft ej längre utvecklar. Eftersom denna hemsida använder ny webbteknik går det därför ej att garantera att allt fungerar eller ser ut som det är tänkt i just Internet Explorer. Vi rekommenderar därför att en modernare webbläsare används som t ex Google Chrome, Firefox eller Mircosofts nyutvecklare webbläsare Edge. Edge finns förinstallerad i Windows 10.
Foreground

Utfallet rörande den genomsnittliga resandeökningen i linjetrafiken hamnade något över det budgeterade målet på 3%. Den största ökningen skedde för Växjö stadstrafik där resandet ökade med 7,9% vilket är samma ökningstakt som föregående år.

×

Kollektivtrafik

Kronobergarnas kollektivtrafikresor

Kollektivtrafik

För invånarna i Kronobergs län ska länstrafiken, oavsett om det gäller linjetrafiken eller Serviceresor, erbjuda en trygg och tydlig service som är betydelsefull för att regionen ska fungera.

Under 2017 ökade resandet med kollektivtrafiken i Kronobergs län för åttonde året i rad. Under 2017 reste för första gången över 10 miljoner personer med länstrafikens linjelagda bussar och tåg. Ökningen beror framförallt på Växjö stadstrafiks goda utveckling, där utökningar gjorts både vad gäller fordon och turutbud till följd av utökad ordinarie tidtabell.

För färdtjänst, riksfärdtjänst och sjukresor var antalet resor 2017 i stort sett oförändrat jämfört med 2016. Andelen sjukresor ökar dock och även kostnaderna för sjukresorna. Nya regelverk för färdtjänst/riksfärdtjänst trädde i kraft den 1 juni 2017 och för sjukresor den 1 januari 2017.

Närtrafik i Tingsryd

Tingsryds kommun blev först ut när Länstrafiken Kronoberg lanserade ny närtrafik. Ungdomar och äldre är de främsta målgrupperna när närtrafiken lanseras som en satsning för resor på landsbygden. Närtrafiken ska kunna underlätta livspusslet för familjer med ungdomar som behöver ta [...]Läs mer »

Upphandling av serviceresor och skolskjuts

Under 2017 upphandlades trafik för serviceresor och skolskjuts. Upphandlingen omfattar 252 fordon i flera olika upphandlingsområden och avtalstiden är sex år. När det nya avtalet är klart kommer miljöbelastningen från trafiken att minska markant, eftersom flera av fordonen drivs med HVO. [...]Läs mer »

Testresenärskampanj attraherade fler nya resenärer

Under hösten 2017 genomförde Länstrafiken Kronoberg en bred testresenärskampanj. Syftet var att få inbitna bilister att efter provåkning med bussarna fortsätta välja kollektivtrafiken för sina resor. 25 000 bilister i länet fick ta del av kampanjen som kallades ”Övningsåk – gratis [...]Läs mer »

Utredning om elbussar pågår

Under året påbörjades en utredning om framtidens drivmedel för regionens bussar. Länstrafiken Kronoberg har gjort ett flertal studiebesök till platser där elbuss-tester genomförs. Dessutom har en större rapport om förutsättningarna för olika drivmedel i både stads- och regionbussar [...]Läs mer »

Förarutbildning för ökad trygghet och bättre kvalitet

Ett helt nytt koncept för länstrafikens förarutbildning har tagits fram under året. Utbildningen, som heter ”Tillsammans – resan mot fler och nöjdare kunder” är till för alla förare som kör i linjetrafik. Utbildningen syftar bland annat till att ge förarna mer kunskap och verktyg [...]Läs mer »

Ökat resande med kollektivtrafiken i Kronobergs län

Under 2017 reste för första gången över 10 miljoner personer med Länstrafikens linjelagda bussar och tåg! För åttonde året i rad ökar resandet med kollektivtrafiken i Kronobergs län. Resandet med Länstrafiken Kronoberg fortsätter att öka stort. Under 2017 gjordes 374 000 fler resor [...]Läs mer »

Krösatågstrafik upphandlades

Länstrafiken Kronoberg har under 2017 tillsammans med Jönköpings Länstrafik Blekingetrafiken, Hallandstrafiken, Kalmar Länstrafik och Skånetrafiken upphandlat driften av Krösatågen. Svenska Tågkompaniet AB tilldelades avtalet. Trafiken i det nya avtalet startar den 9 december 2018 och [...]Läs mer »

Öresundstågen rustas upp

En upprustning av Öresundstågen påbörjades under sommaren 2017. De första tågen kommer att vara klara våren 2018 och år 2022 beräknas samtliga vara klara. Upprustningen omfattar 111 tåg och kostar drygt 5 miljoner kronor per tågsätt. Komforten blir bättre och designen blir också ny. [...]Läs mer »

Kollektivtrafiken sparar samhället minst 433 miljoner kronor varje år

Resenärerna i Kronobergs län sparar samhället stora pengar varje år. Samhällsekonomiska värdet av kollektivtrafiken i Kronobergs län uppgår till minst 433 miljoner kronor varje år enligt en rapport från Trivector Traffic AB. Kollektivtrafiken sparar samhället stora kostnader som aldrig [...]Läs mer »