×

Såhär navigerar du i årsberättelsen

På den här webbplatsen navigerar du genom att klicka dig fram med hjälp av olika ikoner och pilar.

Klicka på informationsikonerna för att få fram mer information om statistiken du tittar på.
Klicka på statistikikonerna för att se mer statistik om områdena hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och kultur.
Klicka på pilarna i sidled för att ta del av mer statistik.
Klicka på pilen nedåt för att läsa artiklar om respektive område.
Visa inte den här rutan igen
Årsberättelsen fungerar ej i liggande läge på mobiltelefon. Vänligen rotera din enhet till stående läge.
Investeringar

Region Kronobergs investeringar

Region Kronoberg har ett omfattande investeringsprogram. Investeringar görs i fastigheter, IT, konst, utrustning och inventarier. Under 2018 har vi investerat dels för att kunna bibehålla kapacitet och standard, dels för att kunna möta de framtida krav som finns på våra verksamheter. Under 2018 investerade Region Kronoberg för 602 miljoner kronor.

Bland annat har Region Kronoberg renoverat onkologklinikens lokaler, Restaurang Strandbjörket och Ekhagen. Det pågår om- och tillbyggnation av Ljungby lasarett, nybyggnation för vuxenpsykiatri och habilitering på Sigfridsområdet. Flera verksamheter har under året flyttat till nya lokaler som till exempel missbruks- och beroendemottagning i Växjö och i Ljungby samt hudmottagningen.

På sjukhusen har vi bland annat bytt anestesiarbetsstationer, mobila röntgengenomslysningssystem, utrustning för hjärtövervakning, gammakamera, utrustning för mammografi och flera av våra ambulanser. Länstrafiken har infört nytt resesystem och WiFi på bussarna.

« Tillbaka