×

Såhär navigerar du i årsberättelsen

På den här webbplatsen navigerar du genom att klicka dig fram med hjälp av olika ikoner och pilar.

Klicka på informationsikonerna för att få fram mer information om statistiken du tittar på.
Klicka på statistikikonerna för att se mer statistik om områdena hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och kultur.
Klicka på pilarna i sidled för att ta del av mer statistik.
Klicka på pilen nedåt för att läsa artiklar om respektive område.
Visa inte den här rutan igen
Årsberättelsen fungerar ej i liggande läge på mobiltelefon. Vänligen rotera din enhet till stående läge.

Videomöten via Cosmic – ett nytt sätt att möta patienter

Digitala videomöten är en viktig del i Region Kronobergs arbete med digitalisering. Under november 2018 startade ett antal utvalda pilotenheter i gång med videomöten och strax därefter påbörjade ytterligare ett antal enheter att införa det nya arbetssättet.

Efter beslut i hälso- och sjukvårdsnämnden började utvalda vårdenheter använda Cosmics integrerade lösning för videomöten med patienter. Under hösten 2018 startade ett pilotprojekt hos Logoped- och kuratorsmottagningen, vårdcentralen Lammhult, primärvårdsrehab nordost och Campushälsan på vårdcentralen Teleborg och vårdcentralen Capio Hovshaga.

Intresset är stort och många enheter vill börja använda sig av videomöten, säger Mona Lindqvist, verksamhetsutvecklare och projektledare. Detta är givetvis mycket roligt, och jag hoppas att många olika verksamheter kommer att erbjuda sina patienter videomöten som ett komplement till ett fysiskt möte 2019.

Videomöten som vårdform har funnits tidigare, men nytt för 2018 är att lösningen numer är integrerad i Cosmic där faktureringsunderlag, ersättningar och patientavgifter hanteras i Cosmic som för ett fysiskt besök. Det som behövs för att komma i gång med videomöten är tillgång till Skype, en konfigurering i Cosmic samt utrustning och en enkel utbildning/instruktion.

Med digitala videomöten kan Region Kronoberg arbeta med att öka servicen genom högre tillgänglighet, utveckla nya arbetssätt och skapa flexibilitet både för personal och patienter. Patienten kan välja att genomföra sina videomöten med oss via 1177 Vårdguidens e-tjänster eller appen ”Min Hälsa”.

« Tillbaka