×

Såhär navigerar du i årsberättelsen

På den här webbplatsen navigerar du genom att klicka dig fram med hjälp av olika ikoner och pilar.

Klicka på informationsikonerna för att få fram mer information om statistiken du tittar på.
Klicka på statistikikonerna för att se mer statistik om områdena hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och kultur.
Klicka på pilarna i sidled för att ta del av mer statistik.
Klicka på pilen nedåt för att läsa artiklar om respektive område.
Visa inte den här rutan igen
Årsberättelsen fungerar ej i liggande läge på mobiltelefon. Vänligen rotera din enhet till stående läge.

Vårdplaner inom vuxenpsykiatrin – för patientens och sjukvårdens skull

Under 2018 arbetade vuxenpsykiatrin intensivt med vårdplaner för verksamhetens patienter. I slutet av året hade vårdplaner upprättats för över 1200 patienter. Det innebär en tydlig planering för behandlingen, tillgänglig för patient och närstående och uttryckt på ett sätt som är enkelt och begripligt för alla inblandade.

Genom vårdplanen görs en överenskommelse mellan patienten och sjukvården. I den beskrivs vilken behandling som ska ske baserat på patientens problematik.

Patienten vet vad som ska hända och vad målet för behandlingen är, berättar Sandor Eriksson som är verksamhetschef för vuxenpsykiatrin. Målet kan till exempel vara att kunna gå till jobbet eller att börja träffa vänner igen. Att få saker i livet att börja fungera bra igen.

Vårdplanen ger också en tydlighet kring vad patienten själv ska ta ansvar för. Det skapar alltså en större delaktighet för patienten och ger en mer patientsäker vård.

Vårdplanen ska vara enkelt tillgänglig för patienten och närstående, antingen via en pappersutskrift eller via inloggning på 1177.se. Genom arbetet med vårdplaner behöver man därför tänka till på hur man kommunicerar med patienten.

Vi har jobbat mycket med att skriva begrepp som är begripliga för både oss inom sjukvården och patienten. Vi ser en större delaktighet från både patient och närstående vilket naturligtvis är väldigt viktigt och glädjande.

Vuxenpsykiatrins arbete med vårdplaner har fått internationell uppmärksamhet. Bland annat har resultatet av arbetet presenterats vid en patientsäkerhetskonferens i Amsterdam i april 2018.

Faktaruta:

Vårdplaner en del av patientkontrakt

Vuxenpsykiatrins arbete med vårdplaner är en del av Region Kronobergs satsning på personcentrerad vård, inom området patientkontrakt. Patientkontraktet är ett koncept i fyra delar som innefattar

  • Överenskommelse: gemensam överenskommelse mellan patient och vårdgivare.
  • Fast vårdkontakt vid behov: person med samordningsansvar.
  • Överenskomna tider: bokade tider i samråd.
  • Sammanhållen plan: planering, överblick och stöd för koordinerade insatser.

Syftet för patientkontraktet är

  • Stärka egen kraft hos patienter att tillvarata sina egna resurser.
  • Tillitsfulla, enkla relationer patient – vårdgivare som värnar människors tid.
  • Trygghet där patienter vet sitt nästa steg och vart man vänder sig när man behöver ha kontakt med vården.
  • Gemensamt ansvar där patienten och vården vet vem som gör vad.
  • Säkerställa att allt hänger ihop – gemensam överblick av planer och insatser som utgår från patientens berättelse och vad som är viktigt för patienten.
« Tillbaka