×

Såhär navigerar du i årsberättelsen

På den här webbplatsen navigerar du genom att klicka dig fram med hjälp av olika ikoner och pilar.

Klicka på informationsikonerna för att få fram mer information om statistiken du tittar på.
Klicka på statistikikonerna för att se mer statistik om områdena hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och kultur.
Klicka på pilarna i sidled för att ta del av mer statistik.
Klicka på pilen nedåt för att läsa artiklar om respektive område.
Visa inte den här rutan igen
Årsberättelsen fungerar ej i liggande läge på mobiltelefon. Vänligen rotera din enhet till stående läge.

Stort engagemang i förändringsarbetet på BUP

Barn- och ungdomspsykiatrin i Region Kronoberg har under 2018 genomgått ett stort förändringsprogram. Det har bland annat inneburit tydligare mål och strategier, ett enhetligt vårdflöde samt satsningar på arbetsmiljön på kliniken.

Barn- och ungdomspsykiatrin har under 2018 visat stort engagemang och lagt ner omfattande tid på att förändra och förbättra sina arbetssätt. Målet är förstås att i högre grad kunna möta kronobergarnas behov i framtiden, säger Magnus Frithiof, verksamhetsområdeschef för psykiatrin i Region Kronoberg.

Trots att mycket tid gått åt till att ta fram och genomföra förändringarna med hög delaktighet, samt att kliniken haft mindre personal under 2018 jämfört med tidigare, ser nu verksamheten en försiktig trend i att tillgängligheten ökar.

De största och viktigaste förändringsområden som kliniken arbetat med under 2018 är dessa:

  • Tydliggjort mål och strategier för kliniken.
  • Tagit fram kvalitetssäkrade vårdriktlinjer.
  • Skapat ett enhetligt vårdflöde för effektivt arbetssätt, med syftet att patienter och anhöriga ska få rätt hjälp, så snabbt som möjligt.
  • Skapat vårdtjänstscheman för all personal, vilket leder till en bättre arbetsmiljö med högre förutsägbarhet och bättre möjligheter för planering.
  • Påbörjat ett närmare samarbete med flera olika samverkansparter.
« Tillbaka