×

Såhär navigerar du i årsberättelsen

På den här webbplatsen navigerar du genom att klicka dig fram med hjälp av olika ikoner och pilar.

Klicka på informationsikonerna för att få fram mer information om statistiken du tittar på.
Klicka på statistikikonerna för att se mer statistik om områdena hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och kultur.
Klicka på pilarna i sidled för att ta del av mer statistik.
Klicka på pilen nedåt för att läsa artiklar om respektive område.
Visa inte den här rutan igen
Årsberättelsen fungerar ej i liggande läge på mobiltelefon. Vänligen rotera din enhet till stående läge.
Utvecklingsstrategin Närmare kronobergaren

Steg för steg närmare kronobergaren!

Med en antagen utvecklingsstrategi och siktet inställt på år 2027, har hälso- och sjukvården börjat ta steg i förverkligandet.
Under året har ett brett förankringsarbete skett i organisationen. Parallellt har en struktur byggts upp för att koppla strategin till pågående och planerade utvecklingsarbeten, och för att fasa in den i arbetet runt budget och verksamhetsplaner.

Vi börjar få en bra struktur på plats för att vi tillsammans ska kunna åstadkomma de förändringar som krävs. Den finns en processorganisation som håller ihop helheten och kan vara en resurs för verksamheterna i genomförandet. Vi har också viktiga resursgrupper med verksamhetsrepresentanter och personer med vårderfarenhet som stöd i arbetet, säger utvecklingsdirektör Ingeborg Franzén.

Resursgrupp vårderfarenhet anlitas redan flitigt av flera verksamheter, vilket känns riktigt bra!

Verksamhetsplanen – ett verktyg i genomförandet

Under året har delmål och aktiviteter konkretiserats inför 2019 års verksamhetsplaner.

I hälso- och sjukvårdens övergripande verksamhetsplan lyfter vi fram specifika aktiviteter inom områdena prevention och egenvård, kompetensförsörjning, tillgänglighet, kvalitet i vårdmötet och digitalisering. Dessa är i sin tur prioriterade för respektive verksamhet när de utformar sina verksamhetsplaner, säger hälso- och sjukvårdsdirektör Per-Henrik Nilsson.

Utöver de områden som är prioriterade för alla, är det viktigt att varje verksamhet värderar vad man behöver göra för att bidra till målet – närmare kronobergaren. Och det finns flera exempel på hur verksamheter har jobbat aktivt med utvecklingsstrategin under året.

Medicinsk fysik och teknik har till exempel konkretiserat hur de kan personcentrera sin verksamhet. De involverar numera patienter i framtagandet av patientinformation, i upphandlingar av utrustning med mera.

Ett annat exempel är vuxenpsykiatrin, där ledningen valde att utgå från strategins 13 löften för att synliggöra vad som redan pågår i verksamheterna. Det blev sedan ett underlag för fortsatt dialog om prioriteringar för 2019.

Utvecklingsstrategin visar vår övergripande målbild och våra viktigaste utvecklingsområden för att vi ska kunna möta kronobergarnas behov i framtiden. Strategin är därför viktig för alla oss som arbetar i hälso- och sjukvården, och inte minst för alla chefer i ledningsarbetet, säger Ingeborg Franzén.

Läs mer…

Om Region Kronobergs utvecklingsstrategi, Närmare kronobergaren >>

« Tillbaka