×

Såhär navigerar du i årsberättelsen

På den här webbplatsen navigerar du genom att klicka dig fram med hjälp av olika ikoner och pilar.

Klicka på informationsikonerna för att få fram mer information om statistiken du tittar på.
Klicka på statistikikonerna för att se mer statistik om områdena hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och kultur.
Klicka på pilarna i sidled för att ta del av mer statistik.
Klicka på pilen nedåt för att läsa artiklar om respektive område.
Visa inte den här rutan igen
Årsberättelsen fungerar ej i liggande läge på mobiltelefon. Vänligen rotera din enhet till stående läge.

Region Kronoberg släppte musikvideo

Under sommaren 2018 släppte folkhälsa och social utveckling inom Region Kronoberg låten och filmen ”Into your head”. Syftet var att sprida kunskapen om samtycke till sexuella handlingar.

Kampanjen bestod dels av en kortare informationsfilm i form av en animerad musikvideo och dels av en riktig professionell låt för att kunna gå djupare in på ämnet och öka kontakten med målgruppen.

  • Vi kan inte förvänta oss att unga ska hitta till oss och lyssna på vad vi säger. Det är vår uppgift att hitta nya kanaler för att nå ut till målgruppen, säger Angelica Arvidsson, utvecklingsledare på folkhälsa och social utveckling inom Region Kronoberg.

Nästan varannan ung utsatt

Enligt Folkhälsomyndighetens rapport UngKAB15 har 40 procent av alla ungdomar och unga vuxna i Sverige mellan 16–29 år varit utsatta för sexuella handlingar mot sin vilja.

I rapporten framgår det även att det är mycket vanligt med tjatsex eller övertalning till sexuella handlingar och att det finns brister, framför allt bland killar, i förmågan att bedöma var gränserna går för sexuella övergrepp.

  • Vi tror inte på att anklaga, utan fokuserar på att upplysa om vad som är okej och inte okej. Alla ska veta sina rättigheter och skyldigheter, säger Angelica.

Ny lag

Från 1 juli 2018 började den nya sexualbrottslagstiftningen att gälla. Grundprincipen i lagen är att sex ska vara frivilligt och om det inte är frivilligt så är det olagligt. Enligt lagen blir det förbjudet att ha sex med en person som inte uttryckligen sagt ja eller aktivt visar att den vill delta.

Läs mer…

Se musikvideon Into your head >>>

Lyssna på hela låten på Spotify >>>

« Tillbaka