×

Såhär navigerar du i årsberättelsen

På den här webbplatsen navigerar du genom att klicka dig fram med hjälp av olika ikoner och pilar.

Klicka på informationsikonerna för att få fram mer information om statistiken du tittar på.
Klicka på statistikikonerna för att se mer statistik om områdena hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och kultur.
Klicka på pilarna i sidled för att ta del av mer statistik.
Klicka på pilen nedåt för att läsa artiklar om respektive område.
Visa inte den här rutan igen
Årsberättelsen fungerar ej i liggande läge på mobiltelefon. Vänligen rotera din enhet till stående läge.

Patienten delaktig i arbetet för att förhindra våld

Att låta en person som är dömd för våldsbrott vara med och planera för hur hen ska undvika att hamna i våldsamma situationer igen. Kan det vara en god idé? Ja, det säger erfarenheter från en ny metod för våldsprevention som rättspsykiatriska kliniken har börjat använda under 2018.

De flesta patienter på rättspsykiatriska regionkliniken har en historik av våldsamt beteende och kan även vara dömda för våldsbrott. Inom kliniken är man ålagd att göra en bedömning av hur stor risk det är att en patient ska återfalla i våldsbrott. Man behöver också göra en plan för hur patienten ska undvika att hamna i situationer som kan utlösa ett våldsamt beteende. Historiskt sett har planeringen gjorts utan patientens medverkan och utan egentlig metod eller struktur för hur det ska göras på ett samstämmigt sätt för alla patienter. Men genom en ny metod är nu patienten en aktiv part i planeringen.

Vi sätter oss ned tillsammans med patienten och diskuterar väldigt konkret om vilka områden vi ska prioritera för att undvika våld, berättar Märta Wallinius, forskningskoordinator på rättspsykiatriska regionkliniken. Det kan till exempel handla om vilka varningssignaler vi behöver vara observanta på eller vad som kan trigga ett våldsbeteende.

Både patienter och personal uppskattar den nya metoden för våldsprevention. Bland personalen är många förvånade över hur det påverkar möjligheten att arbeta med våldsprevention tillsammans med patienten. Det är frivilligt för patienterna att delta i arbetet för att ta fram en riskhanteringsplan, men uppmuntras utom i de fall där det bedöms som olämpligt (till exempel på grund av akut psykos). Hela 68 procent av patienterna har deltagit hittills.

Metoden har också fått spridning långt utanför Region Kronoberg. Bland annat har den presenterats på en internationell konferens vilket gjort att metoden ska testas i Belgien, Finland och Japan.

« Tillbaka