×

Såhär navigerar du i årsberättelsen

På den här webbplatsen navigerar du genom att klicka dig fram med hjälp av olika ikoner och pilar.

Klicka på informationsikonerna för att få fram mer information om statistiken du tittar på.
Klicka på statistikikonerna för att se mer statistik om områdena hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och kultur.
Klicka på pilarna i sidled för att ta del av mer statistik.
Klicka på pilen nedåt för att läsa artiklar om respektive område.
Visa inte den här rutan igen
Årsberättelsen fungerar ej i liggande läge på mobiltelefon. Vänligen rotera din enhet till stående läge.

Nya rutiner för perifer venkateter ger mindre patientlidande och färre komplikationer

Genom ett strukturerat arbete med patientsäkerhet har Region Kronoberg kunnat låta allt fler patienter ha perifer venkateter (PVK) sittande under en längre period. Det ger färre stick och därmed mindre lidande för patienten. Samtidigt har man också kunna se allt färre komplikationer.

En perifer venkateter är en infart som sätts på patientens arm eller handrygg för att kunna ta blodprover, ge vätska, näring och läkemedel. Under flera år har Region Kronoberg arbetat med att öka följsamheten till de rutiner som finns samt metoder för att låta PVK sitta kvar längre. Under 2018 har de nya rutinerna spridits till fler avdelningar.

– Tidigare skulle PVK enligt riktlinjerna alltid bytas ut efter 72 timmar, berättar Ingela Rehnström patientsäkerhetssamordnare på medicinkliniken. Det innebar att sjuksköterskan behövde sticka patienten var tredje dag. Nu har vi dels en bättre produkt, dels nya rutiner som gör att vi kan låta PVK sitta kvar i upp till sju dygn om det behövs.

De nya rutinerna har stort fokus på säkerhet. Man började i liten skala, med några få avdelningar och med tät och noggrann uppföljning.

En PVK ska granskas tre gånger per dag. Då kollar sjuksköterskan så att allt ser bra ut, en förutsättning för förlängd PVK-tid. Såväl undersköterska som patient involveras.

Under 2018 har alltså fler avdelningar fått möjlighet att arbeta enligt de nya rutinerna för PVK och därmed minskat patienternas lidande. En annan, kanske oväntad, effekt av arbetet är att komplikationerna har blivit färre.

I och med att vi har så stort fokus på god följsamhet till riktlinjerna ser vi också att det blir färre komplikationer, trots att PVK sitter kvar längre. Det handlar helt enkelt om att göra rätt från början.

Under ett år används nästan 100 000 PVK inom Region Kronoberg.

« Tillbaka