×

Såhär navigerar du i årsberättelsen

På den här webbplatsen navigerar du genom att klicka dig fram med hjälp av olika ikoner och pilar.

Klicka på informationsikonerna för att få fram mer information om statistiken du tittar på.
Klicka på statistikikonerna för att se mer statistik om områdena hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och kultur.
Klicka på pilarna i sidled för att ta del av mer statistik.
Klicka på pilen nedåt för att läsa artiklar om respektive område.
Visa inte den här rutan igen
Årsberättelsen fungerar ej i liggande läge på mobiltelefon. Vänligen rotera din enhet till stående läge.

Målmedvetet arbete för en hyroberoende vård

Under 2018 har hälso- och sjukvården fortsatt det målmedvetna arbetet för att minska beroendet av hyrpersonal i vården, och det har gett resultat! Vården är inte hyroberoende än, men har tagit flera kliv i rätt riktning.

Vi anlitar hyrpersonal i mindre omfattning och totalt har vi minskat hyrkostnaderna med 33 miljoner kronor. Vi fortsätter också att ligga i framkant i det nationella samarbetet med övriga regioner, säger hälso- och sjukvårdsdirektör Per- Henrik Nilsson.

Anställer fler sjuksköterskor

Anställningsflödet för sjuksköterskor är en tydlig bekräftelse på att insatserna hittills har varit framgångsrika. Under 2018 har regionen totalt sett blivit 29 fler sjuksköterskor. Hela 115 sjuksköterskor har nyanställts och 63 sjuksköterskor har välkomnats tillbaka till Region Kronoberg efter att ha provat annan arbetsgivare.

Det är helt fantastiska siffror och en fantastisk utveckling jämfört med föregående år, då vi totalt sett istället minskade med sex sjuksköterskor. Samtidigt har vi fler medarbetare som är föräldralediga och studielediga, vilket tyvärr gör att vi inte märker effekten lika tydligt än.

Tufft, men god prognos

Utfasningen av hyrpersonal är extra utmanande för primärvårdens vårdcentraler, som är i stort behov av specialister i allmänmedicin och fortfarande tvingas anlita hyrläkare. Den ansträngda situationen har bland annat krävt tydligare prioritering bland dem som söker till vårdcentralerna och förändrade arbetssätt. På flera vårdcentraler finns till exempel så kallade bedömningsmottagningar, där patienter träffar sjuksköterskor som bedömer och behandlar, med läkare som backup om det behövs.

Samtidigt har det pågått ett intensivt arbete i regionen för att kunna erbjuda fler AT- och ST-platser, och attrahera fler läkare till primärvården.

Även om det fortfarande är tufft, så känns det som att vi är på rätt väg. Just nu har vi cirka 50 ST-läkare anställda i primärvården, vilket är betydligt fler än vi haft historiskt. Under 2018 har primärvården anställt 14 läkare, jämfört med fyra stycken 2017. Extra glädjande är att tio av dem är färdiga ST-läkare, det vill säga många trivs och väljer att stanna kvar hos oss, säger Per-Henrik.

IVA i Växjö och vuxenpsykiatrin är hyroberoende

Årets vinnare av regionens kvalitetspris blev vuxenpsykiatrin för sitt arbete för att bli oberoende av hyrläkare. Satsningen involverade hela kliniken, som bland annat har arbetat proaktivt med rekrytering och skapat ett gynnsamt utbildningsklimat för läkare. En annan viktig del handlade om att se över rutiner, ta bort onödigt dubbelarbete och effektivisera processer.

Intensivvårdsavdelningen i Växjö har också lyckats bli hyroberoende under 2018. Deras framgångsrecept har varit att satsa mycket på sig själva – på kompetensutveckling, att skapa trygga arbetslag och hållbara scheman. Bland annat fick sex sjuksköterskor möjligheten att vidareutbilda sig till IVA-sjuksköterskor, och är nu tillbaka på avdelningen med förstärkt kompetens.

Målmedvetet framåt!

Målet är tydligt, Region Kronoberg ska bli oberoende av hyrpersonal i vården. För att alla i Kronoberg ska kunna få en god hälso- och sjukvård även i framtiden. För att vårdpersonalen ska få en bättre arbetsmiljö.

Vi fortsätter vårt ihärdiga arbete även under 2019. Vi gör det tillsammans med övriga regioner i landet och vi kommer att göra det på ett sätt som är säkert och tryggt för patienterna, säger hälso- och sjukvårdsdirektör Per-Henrik Nilson.

Läs mer… 

Om Region Kronobergs hyroberoendesatsning >>

« Tillbaka