×

Såhär navigerar du i årsberättelsen

På den här webbplatsen navigerar du genom att klicka dig fram med hjälp av olika ikoner och pilar.

Klicka på informationsikonerna för att få fram mer information om statistiken du tittar på.
Klicka på statistikikonerna för att se mer statistik om områdena hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och kultur.
Klicka på pilarna i sidled för att ta del av mer statistik.
Klicka på pilen nedåt för att läsa artiklar om respektive område.
Visa inte den här rutan igen
Årsberättelsen fungerar ej i liggande läge på mobiltelefon. Vänligen rotera din enhet till stående läge.

Från penna och papper till Cosmic Nova

Cosmic Nova är anpassade moduler av journalsystemet Cambio Cosmic som utvecklats för att underlätta arbetet på en vårdavdelning.

Nova delas in i en digital whiteboard, en bärbar läsplatta och en applikation som är framtagen med fokus på läkarens möte med patienten.

I november genomfördes Nova-uppstart på barn- och ungdomsavdelning 11 och medicinklinikens enhet 3. Under början av 2019 planerar vi för uppstart på avdelning kirurgavdelning 33 och för onkologavdelning 40, berättar projektledaren Per Olof Söderlund.

Det som är oerhört viktigt att komma ihåg är att det inte är tekniken i sig som löser något, utan det är det förändrade arbetssättet som ger vinsterna. Tekniken hjälper bara till, förtydligar Per Olof.

Arbetssättet kring Cosmic Nova har framförallt tre förtjänster:

Tidsbesparing

Dubbeladministrationen försvinner (såsom handskrivna lappar etc.). Tid när personalen kan dokumentera direkt inne hos patienten. Tillgång till journaldata mobilt bidrar till mindre spring. Med en löpande dokumentation går det också snabbare att rapportera efter arbetspasset.

Ökad patientsäkerhet

Säkerheten höjs med en löpande dokumentation och hantering av arbetsuppgifter. De nya aktivitetslistorna säkerställer att uppgifter inte glöms bort. Patientdelaktigheten ökar då personalen har en större möjlighet att ge snabba återkopplingar till patienten.

Bättre arbetsmiljö

Trygghetskänslan för personalen kommer att öka. Patienten får också mer tid inne hos patienten. Det blir tydligt vem som ska göra vad, vilket ger en högre kvalité i patientmötet.

En kartläggning har gjorts av vårdpersonalens arbetsuppgifter. Det har även gjorts en omvärldsbevakning där man bland annat varit på studiebesök på sjukhusen i Kalmar, Sala och Karlstad som också börjat arbeta med pilotavdelningar. Både kommunikation och teknik är omfattande delar för projektet. Det pågår ett nära samarbete med IT för att säkerställa funktionerna.

« Tillbaka