×

Såhär navigerar du i årsberättelsen

På den här webbplatsen navigerar du genom att klicka dig fram med hjälp av olika ikoner och pilar.

Klicka på informationsikonerna för att få fram mer information om statistiken du tittar på.
Klicka på statistikikonerna för att se mer statistik om områdena hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och kultur.
Klicka på pilarna i sidled för att ta del av mer statistik.
Klicka på pilen nedåt för att läsa artiklar om respektive område.
Visa inte den här rutan igen
Årsberättelsen fungerar ej i liggande läge på mobiltelefon. Vänligen rotera din enhet till stående läge.
Charlotte Post Sennehed, som disputerade under 2018, tillsammans med verksamhetschef Birgitta Grahn vid en utställning av FoU:s avhandlingar.

FoU Kronoberg firade 20-årsjubileum

Den 1 februari 1998 föddes FoU Kronoberg, vilket innebär att enheten firade 20-årsjubileum under 2018. Under dessa 20 år har forskningsenheten producerat nästan en doktorsavhandling om året, totalt 18 stycken. I samband med 20-årsjubileet kunde man dessutom konstatera att takten ökar, med flera planerade disputationer 2018-2019.

Den 25 januari 2018 uppmärksammades FoU:s 20-årsjubileum med en personaldag med fokus på det fortsatta arbetet för FoU Kronoberg, och med en fest på Teleborgs slott på kvällen. Inbjudna var tidigare och nuvarande medarbetare, administratörer, politiker och representanter för Linnéuniversitetet.

Verksamhetschef Birgitta Grahn kunde se tillbaka på 20 framgångsrika år. Forskning är ett av Region Kronobergs grunduppdrag, och FoU Kronoberg är starka inom patientnära klinisk forskning. Det innebär att forskarna samarbetar nära med sjukvårdspersonalen, vilket i sin tur betyder att kronobergarna kan vara involverade i olika forskningsprojekt – och framför allt kan dra nytta av resultaten.

Kvaliteten i forskningen blir dessutom allt bättre. Intresset för vår forskning är stort och vi har ett högt söktryck bland regionens medarbetare när vi utlyser FoU-medel, säger Birgitta Grahn.

Vi har ett brett samarbete med våra lärosäten. Av de disputerade är det flest som disputerat i Lund, sedan Göteborg och Uppsala. Men det samarbete som finns med Linnéuniversitetet blir allt starkare och börjar synas i statistiken. Nu är lika många doktorander knutna till Linnéuniversitetet som till Lunds universitet.

20-årsjubileet satte också fingret på hur viktig forskningen är för hälso- och sjukvården i Region Kronoberg.

Vi behöver bedriva forskning för att driva utvecklingsarbetet framåt, förbättra hälso- och sjukvården och uppnå ökad hälsa, säger Ingrid Edvardsson Aurin, FoU-handledare och medicine doktor.

Numera finns forskningsaktiva inom hälso- och sjukvårdens alla verksamhetsområden och inom många olika yrkeskategorier. Det gör att det finns en stor bredd i den forskning som utförs. Framtiden de kommande åren är också säkrad, i och med att många doktoranders studier nu bär frukt. Regionens första FoU-bokslut har dessutom lagts fram, vilket innebär att det finns en överblick och en grund att stå på för att kunna fortsätta utvecklas.

« Tillbaka