×

Såhär navigerar du i årsberättelsen

På den här webbplatsen navigerar du genom att klicka dig fram med hjälp av olika ikoner och pilar.

Klicka på informationsikonerna för att få fram mer information om statistiken du tittar på.
Klicka på statistikikonerna för att se mer statistik om områdena hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och kultur.
Klicka på pilarna i sidled för att ta del av mer statistik.
Klicka på pilen nedåt för att läsa artiklar om respektive område.
Visa inte den här rutan igen
Årsberättelsen fungerar ej i liggande läge på mobiltelefon. Vänligen rotera din enhet till stående läge.

Ett händelserikt år för arbetet med Framtidens vårdbyggnader

Även detta år har det klippts band för nya, bättre och mer ändamålsenliga vårdbyggnader i Kronoberg. Syftet med om- och nybyggnationerna är att kunna möta patienternas framtida vårdbehov och erbjuda medarbetarna en attraktiv och bra arbetsmiljö.

CENTRALLASARETTET VÄXJÖ

Ny sjukhusreception på Centrallasarettet Växjö

I januari 2018 stod den nya sjukhusreceptionen klar. Mottagningskassor flyttades under året successivt till den gemensamma receptionen. Förutom att förbättra servicen för patienterna är tanken med en gemensam sjukhusreception att frigöra tid i vården. De undersköterskor och medicinska sekreterare som tidigare bemannade receptionerna kan i stället lägga mer tid i vårdarbetet.

Totalrenovering av nya Restaurang Strandbjörket på Centrallasarettet Växjö

I november 2018 invigdes Restaurang Strandbjörket på Centrallasarettet i Växjö. Restaurangen har genomgått en omfattande renovering där den fått ett helt nytt utseende med fokus på hållbarhet.

Renovering av onkologavdelningens lokaler

Onkologavdelning 40 flyttade tillfälligt ut från sina lokaler på grund av renovering. Ombyggnationen blev klar i december 2018 och inflyttning skedde i januari 2019. Avdelningen fick efter renoveringen ett större antal enkelsalar än tidigare och fler patienttoaletter. Det blev en utökning och funktionshöjning av isoleringsrummen. Onkologmottagningen och onkologiska dagvården flyttade efter en renovering in i hudmottagningens tidigare lokaler.

Utredning av ett nytt sjukhus i Växjö

Regionstyrelsens arbetsutskott gav i januari 2019 regiondirektör Martin Myrskog i uppdrag att undersöka förutsättningarna och ta fram en förstudie för att bygga ett helt nytt sjukhus i Växjö utanför stadskärnan, som ett alternativ till de omfattande om- och tillbyggnationer av nuvarande sjukhus som är planerade för de kommande 30 till 40 åren. Förstudien planeras vara klar i mars då beslutet om ett nytt sjukhus ska tas i regionfullmäktige i april.

DOCKAN

Utökade lokaler i Dockan – ytterligare mottagningar har flyttat in

I Dockanhuset på Norra/Västra Esplanaden i Växjö finns sedan tidigare Region Kronobergs verksamheter Vårdcentralen Centrum, Familjehälsan, ungdomsmottagningen och Barnahus. För att kunna möta framtidens behov utökade Region Kronoberg lokalerna i Dockan med ytterligare 3 600 kvadratmeter i januari 2018.

Under året har flera mottagningar flyttat in. I april 2018 flyttade sesammottagningen och cellprovsmottagningen från Centrallasarettet Växjö in i Dockanhuset. I december flyttade även hudmottagningen in. Samtliga lokaler har totalrenoverats och anpassats för verksamheterna. I april 2019 flyttar barn- och ungdomspsykiatrin in.

EN INTEGRERAD MISSBRUKS- OCH BEROENDEMOTTAGNING

Alla invånare i Kronoberg ska ha rätt och möjlighet till lika missbruks- och beroendevård. I september 2018 öppnade Region Kronoberg tillsammans med länets kommuner en ny mottagning med placering i både Växjö och Ljungby för att samla spetskompetensen kring missbruks- och beroendevård. 

SIGFRIDSOMRÅDET

Nya byggnader för vuxenpsykiatrin och habiliteringen

Sigfridsområdet i Växjö genomgår en stor förändring. Under 2018 har vi sett nya byggnaderna för vuxenpsykiatrin och habiliteringen växa fram. Byggprojektet är, inklusive utrustning och konst, en investering på 550 miljoner kronor. Målet är att skapa lokaler för att kunna erbjuda patienter bättre vård och medarbetare en bättre arbetsmiljö. Byggnaden för habiliteringen står klar våren 2019 medan vuxenpsykiatrin är klar vintern 2019.

LASARETTET LJUNGBY

Storsatsning på Lasarettet Ljungby

Lasarettet Ljungby ska få större, mer moderna och fräscha lokaler. En om- och tillbyggnad ska göras för att få mer effektiva och ändamålsenliga lokaler för akuten, ambulansen, jourläkarcentralen, röntgen, operation och sterilcentralen. En om- och tillbyggnad har planerats tillsammans med verksamheten under våren 2018. I november 2018 togs ett investeringsbeslut i regionstyrelsen om att satsa en halv miljard på lasarettet. Efter investeringsbeslutet följer ett års projekteringstid och två års byggtid.

Ombyggnad av vårdavdelningar

Nuvarande vårdavdelningar byggdes i slutet av 1980-talet. Avdelningsstrukturen byggs nu lika på de olika planen för att vara flexibla i framtiden.

Ombyggnationen innebär att det kommer bli fler en- och tvåpatientsrum med tillhörande hygienutrymmen samt ett plan som anpassas för hjärtövervakning. Totalt blir det 81 vårdplatser.

Det kommer byggas en etapp per år och ombyggnaden planeras vara klar 2022.

Nytt ambulansgarage

Regionstyrelsen beslutade i juni 2017 att ett nytt ambulansgarage ska byggas på lasarettsområdet. Ambulansgaraget kommer bland annat innehålla uppställningsplats och tvätthall. Garaget beräknas stå klart under sommaren 2019. 

Läs mer…

Framtidens vårdbyggnader >>

« Tillbaka