×

Såhär navigerar du i årsberättelsen

På den här webbplatsen navigerar du genom att klicka dig fram med hjälp av olika ikoner och pilar.

Klicka på informationsikonerna för att få fram mer information om statistiken du tittar på.
Klicka på statistikikonerna för att se mer statistik om områdena hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och kultur.
Klicka på pilarna i sidled för att ta del av mer statistik.
Klicka på pilen nedåt för att läsa artiklar om respektive område.
Visa inte den här rutan igen
Årsberättelsen fungerar ej i liggande läge på mobiltelefon. Vänligen rotera din enhet till stående läge.
Biblioteken på landsbygden ska bli kreativa mötesplatser

Biblioteken på landsbygden ska bli kreativa mötesplatser

Projektet Kreativa rum syftar till att få boende på landsbygden att hitta tillbaka till sina bibliotek. Under våren och hösten 2018 har Biblioteksutveckling Blekinge Kronoberg och Hemslöjden i Kronoberg arbetat med att förändra Skruvs bibliotek för att göra det till en mer kreativ mötesplats.

För att få fram önskemålen för Skruvs bibliotek och lyssna in vad som är typiskt för Skruv, har personalen, barnen i området och biblioteksanvändarna deltagit i workshops. Det som kom fram var bland annat behovet av sittplatser och att det ska vara ljust och mysigt. Skogen upplevdes som typiskt för Skruv. För att visa att barn och unga är prioriterade målgrupper i biblioteket bytte barnavdelningen plats med vuxenavdelningen.

Om Kreativa rum

Kreativa rum är ett projekt där Biblioteksutveckling Blekinge Kronoberg, Hemslöjden i Kronoberg och Slöjd i Blekinge tillsammans med kommunerna skapar läsfrämjande och kreativa platser på landsortsbiblioteken i Kronoberg och Blekinge län. Projektet genomförs för att stärka bibliotekens roll i lokalsamhället.

Projektet finansieras av Region Kronoberg, Region Blekinge och Kulturrådet och har som ambition att öka antalet besökare och skapa nya arenor för slöjden. Med hjälp av slöjdens tänk kring material, teknik och hållbarhet får biblioteken ett nytt användande och kan på så sätt bli inspirerande mötesplatser. Förutom att skapa kreativa och inbjudande miljöer handlar projektet till stor del om delaktighet där en modell har tagits fram. Biblioteken i länet ska bli gemensamma arenor för ett inkluderande samhälle, där alla oavsett bakgrund kan känna sig delaktiga och välkomna.

I Kronobergs län är ytterligare ett bibliotek på gång i Markaryd, sedan står Älghult på tur. 

Läs mer…

Film om kreativa rum >>

« Tillbaka