×

Såhär navigerar du i årsberättelsen

På den här webbplatsen navigerar du genom att klicka dig fram med hjälp av olika ikoner och pilar.

Klicka på informationsikonerna för att få fram mer information om statistiken du tittar på.
Klicka på statistikikonerna för att se mer statistik om områdena hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och kultur.
Klicka på pilarna i sidled för att ta del av mer statistik.
Klicka på pilen nedåt för att läsa artiklar om respektive område.
Visa inte den här rutan igen
Årsberättelsen fungerar ej i liggande läge på mobiltelefon. Vänligen rotera din enhet till stående läge.
AV-Media lånar ut material och teknik för att inspirera till arbete med programmering i skolan, bland annat BeeBots.

AV-Media satsar på programmering

AV-Media är ett regionalt resurscentrum för IT i skolan. Ett av AV-Medias fokusområden 2018 var programmering vilket bland annat innebar fortbildning för länets lärare.

AV-Medias verksamhet utgår från skolhuvudmännens behov, den regionala utvecklingsstrategin ”Gröna Kronoberg 2025” och politiska beslut inom området skola och kompetensförsörjning. I uppdraget ingår att inspirera, informera och utbilda om IT i skolan och att leverera pedagogiska resurser och åldersuppdelad kvalitetsmedia med licens för visning i Kronobergs skolor.

Våren 2017 förändrades skrivningarna om programmering i skolans läroplaner och kursplaner. De nya skrivningarna betonade vikten av att förstå och använda programmeringen i skolans ämnen, framför allt i matematik och teknik. För att stimulera och stötta arbetet med programmering har AV-Media under 2018 arrangerat kurser och spridit material på sin hemsida och Youtube. Förutom kurser i det visuella programmeringsspråket Scratch, lånar AV-Media ut enklare programmeringsbara robotar och material som “Beebot”, “Probot” och “Makey Makey”.

2018-2019 arbetar AV-Media tillsammans med kommunerna och Linnéuniversitetet i projektet ”Make it happen”. Projektet ska stärka den digitala kompetensen i Kronobergs skolor och stödja kommunerna att utveckla arbetet med programmering enligt målen i kursplanerna för matematik och teknik. Kompetenshöjande aktiviteter genomförs i samtliga kommuner i länet. I projektet finns utrymme för utbildning i grundläggande programmering med till exempel Python, Scratch och Micro:bits.

Läs mer…

Se fler resurser om programmering för skolan >>

« Tillbaka