×

Såhär navigerar du i årsberättelsen

På den här webbplatsen navigerar du genom att klicka dig fram med hjälp av olika ikoner och pilar.

Klicka på informationsikonerna för att få fram mer information om statistiken du tittar på.
Klicka på statistikikonerna för att se mer statistik om områdena hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och kultur.
Klicka på pilarna i sidled för att ta del av mer statistik.
Klicka på pilen nedåt för att läsa artiklar om respektive område.
Visa inte den här rutan igen
Årsberättelsen fungerar ej i liggande läge på mobiltelefon. Vänligen rotera din enhet till stående läge.
Äldrehälsa Kronoberg

Äldrehälsa Kronoberg sprids över hela länet

Nu sprids det framgångsrika konceptet Äldrehälsa Kronoberg till östra länsdelen. Förutom det övergripande syftet att förbättra och utveckla hälso- och sjukvården samt omsorgen handlar arbetet med Äldrehälsa i östra länsdelen till stor del om att identifiera de områden där vi kan samverka bättre för den äldre. I en del fall utmynnar detta i att arbetsgruppen själva påbörjar utvecklingsarbete. Samtidigt blir Äldrehälsa i östra länsdelen ett paraply för andra utvecklingsarbeten som ryms inom ramen för Äldrehälsa. Då fungerar Äldrehälsa Kronoberg mer som ett forum för informationsspridning och inspiration.

2016 startade Äldrehälsa Kronoberg som ett projekt i västra länsdelen där satsningen genomfördes av Ljungby, Älmhult och Markaryd kommun i samarbete med Region Kronoberg. Satsningen skulle utveckla vården och omsorgen för de äldre och var ett projekt i tre år. Nu avslutas projektformen och övergår till ett kontinuerligt arbetssätt för att utveckla innovativa lösningar för länets äldre.

Våren 2018 startade Region Kronoberg upp Äldrehälsa Kronoberg även i östra länsdelen. Arbetet genomförs i samarbete med Alvesta, Växjö, Lessebo, Tingsryd och Uppvidinge kommun. Målgrupp är personer över 65 år som är inskrivna i kommunal hemsjukvård. Fokus har i början varit att öka förståelsen för de olika verksamheterna och organisationerna, främst genom erfarenhetsutbyte mellan enheter. Detta har påbörjats med gott resultat och det kommer man också arbeta vidare med.  Man har även fokuserat på läkemedelsgenomgångar där projekt planeras att starta upp under våren 2019. Planen är att börja i Lessebo kommun.

Målen med utvecklingsarbetet är:

  • Förbättrad samordning av insatserna, där vård- och omsorgskontakter samordnas till en helhet som har en gemensam bild av den äldres behov, en gemensam målsättning och utvärdering av insatser.
  • Bättre samordnad läkemedelshantering för målgruppen.
  • Att i ökad utsträckning erbjuda vård och omsorg på rätt nivå.

I västra länsdelen har man arbetat med fyra fokusområden

Nära vård

Äldrehälsa arbetar för att skapa lösningar för att undvika onödiga besök och onödiga inläggningar på sjukhus. Exempel på detta är till exempel mobil läkare. Den mobila läkaren arbetar i nära samarbete med hemsjukvården och erbjuder läkarbesök i hemmet.

Vårdcentraler erbjuder äldremottagning

Vårdcentralen Sländan och Achima Care i Älmhult har startat upp mottagningar som är specialiserade på äldre med komplexa behov. Tanken är bland annat att mottagningen ska ha längre besökstider och tätt samarbete med hemsjukvård och hemtjänst.

Äldreenhet på Lasarettet i Ljungby

Medicinkliniken i Ljungby har öppnat en äldreenhet i syfte att skapa bättre kontinuitet för äldre personer med komplexa behov. Enhetens personal har specialistkompetens inom äldrevård och arbetar nära tillsammans med kommunerna. Äldreenheten är också en plats där projektets innovationsidéer testas.

Vårdplanering

Ett utvecklingsarbete pågår för att öka den äldres och de anhörigas delaktighet i vårdplaneringen, bland annat genom att ha vårdplanering på rätt tid och plats.

Tar lärdom från tidigare projekt i västra länsdelen

I östra länsdelen drar man lärdom av Äldrehälsa i västra. Mobil läkare har även tillkommit i östra. Eftersom målgruppen i östra fokuserar mer på personer inskrivna i hemsjukvården är kopplingen mot äldremottagning inte lika stark. Spridning av resultat och arbetssätt för äldremottagning görs ändå.

Se filmen som beskriver vad Äldrehälsa Kronoberg i västra länsdelen har jobbat med:

https://www.youtube.com/watch?v=ehwhMg5cyyE

« Tillbaka