×

Såhär navigerar du i årsberättelsen

På den här webbplatsen navigerar du genom att klicka dig fram med hjälp av olika ikoner och pilar.

Klicka på informationsikonerna för att få fram mer information om statistiken du tittar på.
Klicka på statistikikonerna för att se mer statistik om områdena hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och kultur.
Klicka på pilarna i sidled för att ta del av mer statistik.
Klicka på pilen nedåt för att läsa artiklar om respektive område.
Visa inte den här rutan igen
Årsberättelsen fungerar ej i liggande läge på mobiltelefon. Vänligen rotera din enhet till stående läge.

Tillsammans planerar vi för ett hållbart Kronoberg!

Att samhällsplanera Kronoberg är komplext då många olika kompetenser och aktörer i olika roller är inblandade, på olika nivåer. Därför behöver vi tillsammans skapa förutsättningar för att samordna de olika planeringsprocesserna. Det har också kommit nya direktiv och påtryckningar om ökad samverkan mellan olika nivåer och aktörer i samhällsplaneringsprocessen.

Projektet Samplanering Kronoberg syftar till att åstadkomma mer effektiva, samordnande och friktionsfria planeringsprocesser, som främjar en hållbar utveckling i hela länet. Tillsammans kan vi skapa förutsättningar för att kommuner, regionen och staten i form av Länsstyrelsen och Trafikverket ska dra åt samma håll i arbetet för en god och hållbar utveckling. Genom en bra dialog i tidiga skeden och samförstånd om utgångsläge och utmaningar kan vi skapa möjligheter för effektiva processer.

Samplanering Kronoberg har under hösten 2018 övergått från en planeringsfas till en genomförandefas. Länets samtliga kommuner, länsstyrelse, Trafikverket och Region Kronoberg är aktiva i olika utsträckning i projektet. Under hösten 2018 har flera dialogmöten/medverkansmöten genomförts med projektets aktörer.  Projektets samtliga delprojekt är påbörjade och befinner sig i olika faser.

De fyra delprojekten

  1. Utveckla en samplaneringsmodell
  2. Utveckla en regional planeringsatlas
  3. Genomföra tre regionala samtidsanalyser: Rumslig omvärldsanalys (ROA), Kulturgeografisk analys (KGA), Landskapskaraktärsanalys
  4. Påbörja en framtidsdialog utifrån tänkbara scenarier

Prototyper som visar hur arbetet kan vara utformat efter projektets slut har börjat skissas fram. Prototyperna kommer under 2019 förändras och utvecklas genom dialog och samtal med länets aktörer inom strategisk samhällsplanering.

Projektägare och finansiärer är Region Kronoberg. Övriga aktörer deltar med sin tid. Projektet möter Gröna Kronobergs prioritering Utveckla platser, orter, städer och regioner genom att komplettera och dra nytta av varandra.

« Tillbaka