×

Såhär navigerar du i årsberättelsen

På den här webbplatsen navigerar du genom att klicka dig fram med hjälp av olika ikoner och pilar.

Klicka på informationsikonerna för att få fram mer information om statistiken du tittar på.
Klicka på statistikikonerna för att se mer statistik om områdena hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och kultur.
Klicka på pilarna i sidled för att ta del av mer statistik.
Klicka på pilen nedåt för att läsa artiklar om respektive område.
Visa inte den här rutan igen
Årsberättelsen fungerar ej i liggande läge på mobiltelefon. Vänligen rotera din enhet till stående läge.

Satsningar på en mer jämställd regional tillväxt

Rutiner för jämställdhetsintegrering och verktyget ”Våga välja yrke” – det är två av resultaten i Region Kronobergs arbete med jämställd regional tillväxt.

OECD:s Territorial Review pekar på att Kronoberg behöver göra mer för att nå full potential i tillväxtarbetet. Alla som vill driva företag ska tas tillvara, oavsett kön och ålder. Därför har Region Kronoberg drivit projektet ”Jämställd regional tillväxt i Kronobergs län” under 2016-2018. Arbetet har finansierats av Tillväxtverket inom ramen för regeringsuppdraget ”Jämställd regional tillväxt”.

Vi har prioriterat att utveckla stöd till jämställdhetsintegrering, främja jämställdhet inom teknikbranscherna och inom vård och omsorg. Vi är den första regionen som har utvecklat ett arbetssätt för att inkludera sociala aspekter i transportplaneringen – något som efterfrågas av många, säger Christel Gustafsson, regional utvecklingsdirektör.

Arbetet har skett i nära samverkan med Vård- och omsorgscollege, Teknikcollege, regionala transportplanerare, tjänstepersoner inom kompetensförsörjning, jämställdhet, social hållbarhet, miljö och folkhälsa på Region Kronoberg samt Länsstyrelsen i Kronobergs län och Trafikverket.

Region Kronoberg ska fortsätta arbetet inom samtliga prioriteringsområden 2019.

Läs mer…

OECD:s Territorial Review >>

Läs mer om arbetet och få länkar till verktyg >>

I december 2018 lyfte Tillväxtverket alla regionala resultat i en julkalender på sin hemsida. Kronoberg har lucka 7.
Länk till julkalendern >>

« Tillbaka