×

Såhär navigerar du i årsberättelsen

På den här webbplatsen navigerar du genom att klicka dig fram med hjälp av olika ikoner och pilar.

Klicka på informationsikonerna för att få fram mer information om statistiken du tittar på.
Klicka på statistikikonerna för att se mer statistik om områdena hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och kultur.
Klicka på pilarna i sidled för att ta del av mer statistik.
Klicka på pilen nedåt för att läsa artiklar om respektive område.
Visa inte den här rutan igen
Årsberättelsen fungerar ej i liggande läge på mobiltelefon. Vänligen rotera din enhet till stående läge.
Berättarnätet sagomuseet

Sagobygden har nu en plats i UNESCO-register

I november 2018 mottog Region Kronoberg det glädjande beskedet att Sagobygden har blivit upptaget på Unescos register över goda metodiska exempel på hur vi kan arbeta med att trygga immateriella kulturarv, i vårt fall, den muntliga berättartraditionen.

Första svenska exemplet i Unescos internationella register

Registret lyder under Unescos Konvention om tryggandet av det immateriella kulturarvet. Sagobygden är den första svenska nomineringen inom ramen för konventionen och är det tjugonde exemplet i världen som finns i registret.

Registret som lyfter fram förebilder världen över visar på en bredd både när det gäller geografi och innehåll. Där återfinns till exempel tygtillverkning från Uzbekistan, Fandango från Brasilien såväl som båtbyggartradition från Norge – och nu alltså också muntligt berättande från Sverige.

Hos några andra representanter i registret finns det muntliga berättandet närvarande som en del av det aktuella projektet, men Sagobygdens helhjärtade fokus på det muntliga berättandet bidrar till ett nytt och viktigt inslag.

När vi i början av 80-talet startade arbetet med att levandegöra berättartraditionen kring Ljungby trodde jag inte i min vildaste fantasi att vi en gång skulle utgöra ett exempel för hela världen på hur den muntliga berättartraditionen och dess sagor och sägner kan tryggas och utvecklas. Jag har fortfarande svårt att förstå hur stort det egentligen är. Det är ett stort förtroende Unesco visar oss, men jag är övertygad om att vi kan motsvara förväntningarna, säger Per Gustavsson, grundare och ordförande för föreningen Berättarnätet Kronoberg, som driver Sagobygden.

Vi har mottagit så mycket positiv respons och fått flera förfrågningar om studiebesök och framtida internationella samarbeten. Vi ser fram emot att dela med oss av vår metod och lära av andra. Vi utvecklar ständigt vår verksamhet och ett ökat arbete med Unesco kommer bli väldigt givande för oss alla som på ett eller annat sätt bidrar till Sagobygden. Vi ser fram emot att välkomna världen till oss, säger Meg Nömgård, Sagobygdens verksamhetschef.

« Tillbaka