×

Såhär navigerar du i årsberättelsen

På den här webbplatsen navigerar du genom att klicka dig fram med hjälp av olika ikoner och pilar.

Klicka på informationsikonerna för att få fram mer information om statistiken du tittar på.
Klicka på statistikikonerna för att se mer statistik om områdena hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och kultur.
Klicka på pilarna i sidled för att ta del av mer statistik.
Klicka på pilen nedåt för att läsa artiklar om respektive område.
Visa inte den här rutan igen
Årsberättelsen fungerar ej i liggande läge på mobiltelefon. Vänligen rotera din enhet till stående läge.

Regional kultursatsning ger mer kultur till fler

Genom ett nytt samarbete mellan Region Kronoberg och samtliga kommuner i länet får invånare och besökare i Kronoberg möjlighet att uppleva avgiftsfri kultur på oväntade platser. I december beslutades att Växjö kommuns koncept Scensommar kommer att arrangeras i länets alla kommuner under sommaren 2019.

Jag är väldigt glad att vi tillsammans med kommunerna kan genomföra en fantastisk Scensommar 2019 för invånare i hela länet, säger Ragnar Lindberg (S), ordförande i Region Kronobergs kulturnämnd.

Kultur på okonventionella platser

Den 20 december blev det grönt ljus för Region Kronoberg och Växjö kommun att ingå i en överenskommelse om att samarbeta inom kulturområdet för att regionalisera Växjö kommuns koncept Scensommar. Målet är att fler invånare ska möta kultur på överraskande platser i sin vardag. Föreställningarna spelas dessutom under bar himmel och det är alltid fri entré.

Scensommar kommer att dyka upp på hembygdsgårdar, badplatser, bostadsområden och parker. Just samarbetet och engagemanget hos det lokala föreningslivet är en av Scensommars styrkor, säger Tomas Ekelius, förvaltningschef vid kultur- och fritidsförvaltningen, Växjö kommun.

Finansiering

Scensommar startades av Växjö kommun sommaren 2015 som ett pilotprojekt med syfte att höja kommunens attraktionskraft under sommartid och att sänka trösklarna för kultur. Sedan 2016 har även Alvesta kommun varit involverad och sommaren 2019 ingår samtliga kommuner samt Region Kronoberg i satsningen. Region Kronoberg finansierar den regionala satsningen med totalt 700 000 kronor, Växjö kommun går in med medfinansiering i form av tid för projektledning och organisering. Resterande kommuner medfinansierar projektet med 40 000 kronor vardera.

« Tillbaka