×

Såhär navigerar du i årsberättelsen

På den här webbplatsen navigerar du genom att klicka dig fram med hjälp av olika ikoner och pilar.

Klicka på informationsikonerna för att få fram mer information om statistiken du tittar på.
Klicka på statistikikonerna för att se mer statistik om områdena hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och kultur.
Klicka på pilarna i sidled för att ta del av mer statistik.
Klicka på pilen nedåt för att läsa artiklar om respektive område.
Visa inte den här rutan igen
Årsberättelsen fungerar ej i liggande läge på mobiltelefon. Vänligen rotera din enhet till stående läge.

Region kronobergs regionala utvecklingsarbete – vad innebär det?

Utgångspunkten för Region Kronobergs regionala utvecklingsarbete är Region Kronobergs regionala utvecklingsstrategi, Gröna Kronoberg 2025. Region Kronoberg har det regionala utvecklingsansvaret i länet och strategin styr inriktningen på arbetet.

Regionalt utvecklingsansvar innebär att:

  • arbeta fram, fastställa och genomföra insatser i linje med regionens utvecklingsstrategi
  • besluta om hur medel för regionalt tillväxtarbete ska användas
  • följa upp, utvärdera och redovisa resultaten av tillväxtarbetet till regeringen
  • utföra uppgifter inom ramen för EU:s strukturfondsprogram
  • upprätta och fastställa länsplaner för transportinfrastruktur
  • utarbeta kompetensplattformar

Arbetet sker i stor utsträckning i samverkan med andra myndigheter, organisationer och näringslivet inom främst områdena kultur, näringsliv, kompetens- och skolutveckling, folkhälsa- och social utveckling samt transport- och infrastrukturutveckling.

Under 2018 inleddes arbetet med att aktualisera den regionala utvecklingsstrategin.

Läs mer…

Kronobergs regionala utvecklingsstrategi >> 

« Tillbaka