×

Såhär navigerar du i årsberättelsen

På den här webbplatsen navigerar du genom att klicka dig fram med hjälp av olika ikoner och pilar.

Klicka på informationsikonerna för att få fram mer information om statistiken du tittar på.
Klicka på statistikikonerna för att se mer statistik om områdena hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och kultur.
Klicka på pilarna i sidled för att ta del av mer statistik.
Klicka på pilen nedåt för att läsa artiklar om respektive område.
Visa inte den här rutan igen
Årsberättelsen fungerar ej i liggande läge på mobiltelefon. Vänligen rotera din enhet till stående läge.
Psykisk hälsa

Psykisk hälsa – ett gemensamt ansvar

I Kronoberg arbetar flera aktörer tillsammans för att förbättra den psykiska hälsan. Region Kronoberg, kommunerna och brukarorganisationerna strävar mot ett gemensamt mål. Under 2018 genomfördes bland annat en suicidpreventionskampanj för att uppmärksamma psykisk ohälsa.

Arbetet grundar sig i den årliga överenskommelse som upprättas mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) där målet är att främja psykisk hälsa, motverka psykisk ohälsa, förstärka tidiga insatser till personer som drabbats av psykisk ohälsa och förbättra vården och omsorgen för personer med omfattande behov av insatser. Varje år revideras respektive kommuns samt den länsgemensamma handlingsplanen för psykisk hälsa.

De årliga statsbidragen för psykisk hälsa har tidigare legat på sjukvårdsverksamheterna men från 2018 fördes det över till regional utveckling. En ny organisering och process har utarbetats som fångar upp sjukvårdsverksamheterna och skapat en större transparens. Steg har även tagits för en ökad integrering mellan sjukvårdsverksamheter, kommuner och brukarorganisationer.

2018 har det genomförts aktiviteter med fokus på integration genom projektet ”Friends to friends” där unga migranter utbildar nyanlända migranter. Andra insatser är HBTQ-diplomering av verksamheter, samarbete med länsstyrelsen kring föräldraskapsstöd, uppdragsutbildning om grundläggande psykoterapi och barnhabiliteringens vardagsnära insatser till små barn med tecken på utvecklingsrelaterad problematik. Högstadieskolorna i länet har även erbjudits ett skolbaserat program som rör psykisk hälsa, Youth Aware of Mental health (YAM). Medarbetare på ungdomsmottagningarna är instruktörer för programmet i samarbete med Karolinska institutet.

Kampanj mot suicid

I Kronoberg finns en suicidpreventionsgrupp som för närvarande består av representanter för olika verksamheter inom sjukvården, sjukhuskyrkan, elevhälsovården, Länsstyrelsen i Kronobergs län och SPES (Riksförbundet för suicidprevention och efterlevandestöd). Ambitionen är att bredda representationen med andra aktörer och kunna ta ett större samhällsgrepp för att minska suiciden hos kronobergarna.

Region Kronoberg uppmärksammar årligen suicidpreventiva dagen. I december 2018 genomfördes även en kampanj för att uppmärksamma psykisk ohälsa som leder till suicid. Region Kronoberg ville berätta att det finns hjälp att få och sprida kunskap om hur man kan förhindra suicid. Flera aktiviteter genomfördes: filmer och material från kampanjen ”Stör döden” visades i periodpauserna på hockeylagen Trojas, Lakers, Vipers och Tingsryds hemmamatcher och spreds via tidningar och skärmar. Det har även tagits fram en webbutbildning om suicidprevention.

Läs mer…

Till kampanjen Stör döden >>

« Tillbaka