×

Såhär navigerar du i årsberättelsen

På den här webbplatsen navigerar du genom att klicka dig fram med hjälp av olika ikoner och pilar.

Klicka på informationsikonerna för att få fram mer information om statistiken du tittar på.
Klicka på statistikikonerna för att se mer statistik om områdena hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och kultur.
Klicka på pilarna i sidled för att ta del av mer statistik.
Klicka på pilen nedåt för att läsa artiklar om respektive område.
Visa inte den här rutan igen
Årsberättelsen fungerar ej i liggande läge på mobiltelefon. Vänligen rotera din enhet till stående läge.

Ny kunskap för att stödja regional utveckling

Region Kronoberg genomför årligen ett antal evenemang för att stödja den regionala utvecklingen. Under 2018 var de största Tylösandsdagarna, MAT 2018 och digitala kompetensdagen.

Tylösandsdagarna

Under Tylösandsdagarna erbjuds kompetensutveckling i aktuella frågor för personal och förtroendevalda i offentlig verksamhet. I tre dagar genomförs större konferenser, mindre seminarier och möten över kommun-, läns-, region- och områdesgränser. Samtidigt presenteras företag som arbetar med produkter och tjänster mot offentlig verksamhet i en mässa. 2018 deltog nästan 2 000 besökare från hela Sverige på 50 kurser och konferenser under Tylösandsdagarna. Konferenserna handlade bland annat om framtidens kollektivtrafik och aktuell migrationspolitik inom EU och Sverige. Konferensen om framtidens hälso- och sjukvård belyste samarbete mellan regioner/landsting och kommuner samt personcentrerad vård.

MAT 2018

MAT är en mötesplats för en närproducerad, småskalig och hållbar måltid som arrangeras varje år i Växjö i september. MAT erbjuder seminarier, stort mattält på Stortorget, Stadsodlingsfestival på Östrabo ekobacke med mera. MAT arrangeras och basfinansieras av Växjö kommun & Region Kronoberg, i nära samarbete med Länsstyrelsen i Kronobergs län. MAT produceras och projektleds av Växjö & Co AB på uppdrag av arrangörens styrgrupp. Seminarierna ska öka kunskapen kring matens betydelse ur flera perspektiv och riktar sig till branschfolk och allmänhet som har ett intresse av mat, folkhälsa och hållbarhet. Totalt deltog cirka 2 200 besökare på 33 seminarier och lyssnade bland annat till:

  • Peter Jidhe om Diabetes – en match för livet.
  • Förutsättningar för att förebygga och behandla undernäring i äldreomsorgen, Socialstyrelsen, Qulturum/Senior Alert.
  • Fiskare, fiskhandlare och krögare – om hållbart fiske och framtida utmaningar, vilka fiskar vi kommer att upptäcka och konsumera i framtiden – Nils Molinder, fiskhandlare, kock, krögare.
  • Hållbar produktion och konsumtion av mat – Jordbruksverket.
  • Matens betydelse för reseupplevelsen – Destination Småland och Visit Sweden.

Digitala kompetensdagen

Under skolornas höstlov arrangerar AV-Media tillsammans med RUC IT/Linnéuniversitetet en digital kompetensdag för personal i skolan. 2018 firade digitala kompetensdagen tio år med besöksrekord: Drygt 700 pedagoger, skolledare och beslutsfattare var på plats för att ta del av nya verktyg, kunskap och samtala om IT och skolutveckling.

Nytt för 2018 var en satsning på slöjdämnet, vuxenutbildning, sfi och fler workshops. Under dagen arrangerades 56 föreläsningar med cirka 40 föreläsare om bland annat att leda digitalisering, språkutvecklande arbetssätt, lysande broderier, programmering och informationssökning. I utställningen i anslutning till föreläsningarna kunde besökarna lära sig mer om elevernas digitala värld och träffa bland annat Google. Varje år delas också utmärkelsen ”Årets nätspridare” ut för att hylla några lärare i länet som har förnyat undervisningen.

Läs mer…

Om 2018 års nätspridare >>

« Tillbaka