×

Såhär navigerar du i årsberättelsen

På den här webbplatsen navigerar du genom att klicka dig fram med hjälp av olika ikoner och pilar.

Klicka på informationsikonerna för att få fram mer information om statistiken du tittar på.
Klicka på statistikikonerna för att se mer statistik om områdena hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och kultur.
Klicka på pilarna i sidled för att ta del av mer statistik.
Klicka på pilen nedåt för att läsa artiklar om respektive område.
Visa inte den här rutan igen
Årsberättelsen fungerar ej i liggande läge på mobiltelefon. Vänligen rotera din enhet till stående läge.
Medborgarscen

Medborgarscen – allas vår scen

En så kallad Medborgarscen har utvecklats för att historier som speglar det lokala samhället ska få en större plats på teatern. Medborgarscenen ska vara allas scen. Satsningen är en del av ett flerårigt projekt där det regionala kulturutbudet ska utökas för alla människor oavsett bakgrund.

Region Kronoberg, Region Blekinge och Växjö kommun inledde våren 2018 ett kulturprojekt i samarbete med Regionteatern Blekinge Kronoberg. Båda regionernas kulturplaner lyfter fram behovet av ett utvecklingsarbete för att kulturutbudet ska bli tillgängligt och angeläget för fler. En av utvecklingsinsatserna för att möta utmaningen är Medborgarscen. Här ges utrymme åt aktuell scenkonst, samtal, debatter, föreläsningar, filmvisningar och events.

Medborgarscenen knyter samman en utvecklingsidé på Regionteatern med den regionala kulturplanens kulturpolitiska intentioner kring nya metoder för ökad tillgänglighet och deltagande i kulturlivet. Vi ökar kronobergarnas möjlighet att både uppleva och delta i kultur, säger Jessica Linde, regional utvecklingssamordnare för kultur på Region Kronoberg.

Therese Willstedt är projektets initiativtagare och vd på Regionteatern Blekinge Kronoberg i Växjö. Therese vill få publiken att känna att det är deras historia som berättas på scenen.

Alla människor ska ha möjlighet att på olika sätt och med olika medel påverka verkligheten och hur vi ser på den. Det är vår plikt att finnas och ta vår publik på allvar, oavsett ålder, scenkonstvana, habitus eller social tillhörighet. Vår publik ska inte bara komma till oss utan vi söker också aktivt upp dem. Allt för att bli en tillgänglig teater, för alla, säger Therese.

Premiären hösten 2018 blev en succé

Vi har fått helt otroligt fina reaktioner på premiären av föreställningen Hemma, både ifrån press och ifrån publik. Publikreaktioner såsom: “Hela Sverige borde se den här föreställningen och gå hem och tänka på hur de lever sina liv” och ”Det här var det bästa jag sett på teater – trodde inte jag gillade teater!”, berättar Therese.

Projektet är regionalt och nationellt finansierat där Region Kronoberg, Region Blekinge, Växjö kommun och Kulturrådet har bidragit.

« Tillbaka