×

Såhär navigerar du i årsberättelsen

På den här webbplatsen navigerar du genom att klicka dig fram med hjälp av olika ikoner och pilar.

Klicka på informationsikonerna för att få fram mer information om statistiken du tittar på.
Klicka på statistikikonerna för att se mer statistik om områdena hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och kultur.
Klicka på pilarna i sidled för att ta del av mer statistik.
Klicka på pilen nedåt för att läsa artiklar om respektive område.
Visa inte den här rutan igen
Årsberättelsen fungerar ej i liggande läge på mobiltelefon. Vänligen rotera din enhet till stående läge.

Kronobergs arbetsplatser får hjälp med att resa grönare

Utmaningarna för att minska vår klimatpåverkan är många och våra resor står för en femtedel av vårt koldioxidutsläpp. Under 2018 påbörjade Region Kronoberg och Energikontor Sydost satsningen Res grönt i gröna Kronoberg som hjälper 30 stora arbetsplatser i länet att klimateffektivisera sina resor och godstransporter.

Alla länets kommuner, inklusive deras bolag, är med i satsningen och även Ikea, Vida, Linnéuniversitetet med flera. Satsningen är ett projekt finansierat av EU:s regionalfond och regionala tillväxtmedel och pågår under tre år.

Anställda får låna elcyklar och teståka kollektivtrafiken

Under 2018 genomförde nästan alla 30 arbetsplatser en undersökning bland sina 27 000 medarbetare om hur de tar sig till och från jobbet och hur de reser i tjänsten. Utifrån resultatet på undersökningen får arbetsplatsen en skräddarsydd verktygslåda som ska hjälpa de anställda att resa mer klimatsmart.

Verktygslådan innehåller allt från att teståka kollektivtrafiken och låna elcykel till utbildningsinsatser och tävlingar för arbetsplatsens anställda. Dessutom får arbetsplatsen hjälp med att optimera sina interna och externa godstransporter.

Nästan 4 000 bilresor ersattes med buss och tåg

I november genomfördes den första testaktiviteten: nästan 300 personer fick testa kollektivtrafiken under en månad. Efter månadens slut hade testgruppen ersatt 3 725 bilresor med buss och tåg.

Klimatutmaningen är oerhört viktig men också svår. Genom kunskap om varför vi ska och hur vi kan agera hoppas vi motivera var och en att faktiskt göra skillnad. Vi behöver förändra samhällsstrukturer om vi ska nå våra mål. Men vi kan också, var och en, vara med och förändra genom de små stegen i vardagen, säger Christel Gustafsson, regional utvecklingsdirektör på Region Kronoberg.

Förändra attityder på arbetsplatsen

Projektet kommer också att jobba med att förändra arbetsplatsernas attityder kring resefrågorna. Det gör en stor skillnad på klimatet att ha en video- eller telefonkonferens istället för ett fysiskt möte på annan ort och att jobba hemifrån istället för att resa till arbetsplatsen varje dag.

Jag bor själv tre mil från min arbetsplats, Region Kronobergs kontor i Växjö centrum, men eftersom att jag kan jobba hemifrån några dagar i veckan och samåka med mina grannar kan jag på så vis minska mina koldioxidutsläpp, säger projektledaren Maria Persdotter Isaksson.

« Tillbaka