×

Såhär navigerar du i årsberättelsen

På den här webbplatsen navigerar du genom att klicka dig fram med hjälp av olika ikoner och pilar.

Klicka på informationsikonerna för att få fram mer information om statistiken du tittar på.
Klicka på statistikikonerna för att se mer statistik om områdena hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och kultur.
Klicka på pilarna i sidled för att ta del av mer statistik.
Klicka på pilen nedåt för att läsa artiklar om respektive område.
Visa inte den här rutan igen
Årsberättelsen fungerar ej i liggande läge på mobiltelefon. Vänligen rotera din enhet till stående läge.

Kostnadsfria konsulttimmar till småföretagare

Konsulttimmen, som lanserades av Region Kronoberg hösten 2017, erbjuder småföretagare i länet upp till sex timmar kostnadsfri rådgivning och affärsutveckling. Syftet med konsulttimmen är att de små företagen i regionen ska stärka sin konkurrenskraft, samt att fler företag ska efterfråga och få tillgång till extern expertis för affärsutveckling.

Stödet riktar sig till företag med F-skattsedel, ekonomi i balans och som har mellan 0 och 49 anställda. Rådgivningen utförs av kvalificerade konsulter och specialister som valts ut och upphandlats av Region Kronoberg. Rådgivning erbjuds inom fyra områden: marknad & sälj, IT & digitalisering, organisation & ledarskap samt ekonomi och juridik.

Projektet finansieras av Region Kronoberg och Europeiska regionala utvecklingsfonden och pågår till september 2019.

Hur har det gått hittills?

Sedan starten har 178 småföretagare i Kronoberg beviljats stöd i konsulttimmen och 650 konsulttimmar har nyttjats. En stor andel av de deltagande företagarna driver sin verksamhet i Växjö kommun men det finns en spridning över länets samtliga kommuner. Det mest populära området att söka stöd inom har varit Marknad & Sälj (42 procent). 99 procent av de deltagande företagen anser att de helt (80 procent) eller delvis fått ny relevant kunskap. Lika många anser att de fått rådgivningen anpassad helt eller delvis för sina behov.

Läs mer…

Om konsulttimmen >>

« Tillbaka