×

Såhär navigerar du i årsberättelsen

På den här webbplatsen navigerar du genom att klicka dig fram med hjälp av olika ikoner och pilar.

Klicka på informationsikonerna för att få fram mer information om statistiken du tittar på.
Klicka på statistikikonerna för att se mer statistik om områdena hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och kultur.
Klicka på pilarna i sidled för att ta del av mer statistik.
Klicka på pilen nedåt för att läsa artiklar om respektive område.
Visa inte den här rutan igen
Årsberättelsen fungerar ej i liggande läge på mobiltelefon. Vänligen rotera din enhet till stående läge.

Efterfrågat projekt kompetensutvecklar företag

En av Kronobergs näringslivs största utmaningar är att hitta rätt kompetens som ger företagen möjligheter att utvecklas och växa. För att möta utmaningen driver Region Kronoberg sedan november 2017 projektet Kompetens i Kronoberg.

Intresset för att delta i projektet har varit stort. I projektet stöttas 35 små och medelstora företag i länet med kompetenshöjande insatser för de anställda. Projektet grundas i en pilotstudie som genomfördes i Ljungby. Behovet visade sig vara stort vilket gjorde att näringslivschefer i Kronoberg valde att göra ett gemensamt projekt med samtliga kommuner.

Projektets syfte är att små och medelstora företag i Kronobergs län utvecklar gemensamma kartläggningsmetoder för kompetensbehov, främjar företagens strategiska kompetensförsörjningsarbete samt genomför kompetensutvecklingsinsatser för arbetstagare och arbetsgivare. Under projektets första fas, november 2017 till maj 2018, kartlades vilka kompetensutvecklingsinsatser som skulle genomföras utifrån de medverkande företagens behov.

Kartläggningen resulterade i att en utbildningskatalog togs fram, med anpassade utbildningar utifrån företagens behov. Förutom de 50 – 60 utbildningstillfällena som kommer att ske under 2019 för de 350 arbetstagana, så ska projektet även stötta företag i det strategiska kompetensförsörjningsarbetet. Det sker genom en utbildningsdag samt genom ett löpande processtöd under projekttiden.

Projektet finansieras av Europeiska socialfonden.

« Tillbaka