×

Såhär navigerar du i årsberättelsen

På den här webbplatsen navigerar du genom att klicka dig fram med hjälp av olika ikoner och pilar.

Klicka på informationsikonerna för att få fram mer information om statistiken du tittar på.
Klicka på statistikikonerna för att se mer statistik om områdena hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och kultur.
Klicka på pilarna i sidled för att ta del av mer statistik.
Klicka på pilen nedåt för att läsa artiklar om respektive område.
Visa inte den här rutan igen
Årsberättelsen fungerar ej i liggande läge på mobiltelefon. Vänligen rotera din enhet till stående läge.

Nytt projekt ska få kronobergarna att åka kollektivt eller ta cykeln till jobbet

Under 2017 ansökte och beviljades Region Kronoberg EU-medel (19 miljoner kr) för att driva projektet Hållbar mobilitet i Gröna Kronoberg. Det är ett treårigt projekt som påbörjades i september 2017.  

Projektet riktar sig till både offentliga (kommuner/länsstyrelsen/regionen) och privata arbetsplatser. Fokus ligger på beteende och kunskapsutveckling. Under de tre åren kommer projektet hjälpa till att göra nulägesanalyser genom att kartlägga fordon, göra reseundersökningar och hålla i kampanjer för att stimulera olika beteendeförändringar exempelvis för ökad cykling eller för att öka användning av kollektivtrafik.

Projektet ska utveckla tjänste- och arbetsresor så att gång, cykel, kollektivtrafik och distansmöten ska bli förstahandsval istället för korta bilresor. Projektet ska också utveckla och samordna interna och externa godstransporter för att minska miljöbelastning. Målet är att mellan 15-25 större arbetsplatser, offentliga såväl som privata, från länets alla kommuner ska delta i projektet.

« Tillbaka