×

Såhär navigerar du i årsberättelsen

På den här webbplatsen navigerar du genom att klicka dig fram med hjälp av olika ikoner och pilar.

Klicka på informationsikonerna för att få fram mer information om statistiken du tittar på.
Klicka på statistikikonerna för att se mer statistik om områdena hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och kultur.
Klicka på pilarna i sidled för att ta del av mer statistik.
Klicka på pilen nedåt för att läsa artiklar om respektive område.
Visa inte den här rutan igen
Årsberättelsen fungerar ej i liggande läge på mobiltelefon. Vänligen rotera din enhet till stående läge.

Sydsvenskt kultursamarbete ger mer kultur till fler

Regionsamverkan Sydsverige är ett samarbete mellan de sydsvenska regionerna för att både stimulera till kulturskapande och göra kulturen mer tillgänglig för alla invånare. Blekinge, Halland, Jönköping, Kalmar, Kronoberg och Skåne samarbetar bland mycket annat inom kulturområdet. Tyngdpunkten i samarbetet ligger på tre områden: locka, samverka och tillgängliggöra.

Det innebär att kulturpolitiken ska stimulera konstnärligt skapande i många olika former och låta kultur ta plats i samarbeten med högre utbildning, näringsliv och besöksnäring.

Samverkan mellan de sex regionerna ska också ske genom samarbeten med andra politikområden som till exempel utbildning, social hållbarhet, stadsutveckling, hälsa, demokrati och yttrandefrihet. Genom att agera gemensamt i kulturfrågor kan regionerna driva en gemensam kulturpolitik och göra det lättare för kulturaktörer att samarbeta. På så vis kan det också bli lättare att producera och distribuera kultur över regiongränserna. Med mer lättillgänglig kultur nås fler invånare, samtidigt som utbudet kan öka med exempelvis festivaler och internationella gästspel.

För det glesbefolkade Kronobergs län innebär samarbetet bättre förutsättningar för konstnärlig förnyelse. Regionen Kronoberg prioriterar särskilt att öka tillgängligheten och antalet deltagare i kulturlivet. Även muntligt berättande, det fria ordet, digitalisering och hur filmarbete organiseras är prioriterade områden.

« Tillbaka