×

Såhär navigerar du i årsberättelsen

På den här webbplatsen navigerar du genom att klicka dig fram med hjälp av olika ikoner och pilar.

Klicka på informationsikonerna för att få fram mer information om statistiken du tittar på.
Klicka på statistikikonerna för att se mer statistik om områdena hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och kultur.
Klicka på pilarna i sidled för att ta del av mer statistik.
Klicka på pilen nedåt för att läsa artiklar om respektive område.
Visa inte den här rutan igen
Årsberättelsen fungerar ej i liggande läge på mobiltelefon. Vänligen rotera din enhet till stående läge.

Region Kronoberg stöttar länets företagare

Region Kronoberg har under året storsatsat för att bidra till utvecklingen av näringslivet i Kronoberg.

Kostnadsfria konsulttimmar till småföretagare

Under hösten lanserades Konsulttimmen.se. Konsulttimmen är en ny form av företagsstöd som erbjuder småföretagare i länet upp till sex timmar kostnadsfri rådgivning och affärsutveckling. Projektet finansieras av Region Kronoberg och Europeiska regionala utvecklingsfonden och pågår till september 2019.

Stödet riktar sig till företag med F-skattsedel, ekonomi i balans och som har mellan 0-49 anställda. Rådgivningen utförs av kvalificerade konsulter och specialister som valts ut och upphandlats av Region Kronoberg. Rådgivning erbjuds inom fyra områden: Marknad & Sälj, IT & Digitalisering, Organisation & Ledarskap, samt Ekonomi och Juridik.     

Syftet med Konsulttimmen är att de små företagen i regionen ska stärka sin konkurrenskraft, samt att fler företag i regionen ska efterfråga och få tillgång till extern expertis för affärsutveckling.

Checkar för digitalisering och internationalisering

I december beslutade Tillväxtverket om checkar för digitalisering och internationalisering för 2018: tre miljoner för respektive stödtyp, totalt sex miljoner kronor, tilldelades Region Kronoberg.

Under 2017 genomfördes två program för att öka möjligheterna för småföretag att stärka sin konkurrenskraft. I programmen ges stödet i form av affärsutvecklingscheckar för internationella insatser och för att digitalisera sin verksamhet.

Stödet finansieras av Tillväxtverket och hanteras av Region Kronoberg. Stödet riktas till företag med 2-49 anställda och en nettoomsättning på minst 3 miljoner kronor. Maximal stödnivå är 50% av kostnaden och högsta stödbelopp är 250 000 kronor per företag.

Stödet till internationalisering ges till konsulthjälp eller för projektanställda som gör till exempel marknadsundersökningar, kartläggningar och analyser av marknadsförutsättningar i stort. Stöd till digitalisering ges till exempelvis aktiviteter för att ta fram en plan för digitalisering, digitala marknadsstrategier och analyser av juridiska villkor kring att tillhandahålla digitala tjänster.

Under 2017 har 24 företag erhållit digitaliseringscheckar till ett värde av 4 486 500 kronor. 11 företag har erhållit internationaliseringscheckar för 2 163 500 kronor.

LÄS MER…

Region Kronobergs stöd till företagsutveckling >>

Konsulttimmen >>

« Tillbaka