×

Såhär navigerar du i årsberättelsen

På den här webbplatsen navigerar du genom att klicka dig fram med hjälp av olika ikoner och pilar.

Klicka på informationsikonerna för att få fram mer information om statistiken du tittar på.
Klicka på statistikikonerna för att se mer statistik om områdena hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och kultur.
Klicka på pilarna i sidled för att ta del av mer statistik.
Klicka på pilen nedåt för att läsa artiklar om respektive område.
Visa inte den här rutan igen
Årsberättelsen fungerar ej i liggande läge på mobiltelefon. Vänligen rotera din enhet till stående läge.

Kronobergs hälsofrämjare prisades

Region Kronobergs folkhälsostipendium 40 000 kr tilldelades för 2017 två privata initiativtagare och två idrottsföreningar som anordnar aktiviteter som främjar integration av nyanlända.

Idrottsföreningar

Växjö Norra pojklag-02

Växjö Norra pojklag-02 tog under hösten 2016 och våren 2017 emot 10-15 ensamkommande nyanlända 15-åringar till sitt lag.

Juryns motivering: Växjö Norra pojklag-02 har medverkat till att nyanlända pojkar fått en meningsfull fritid, träning i svenska språket och en möjlighet att träffa jämnåriga från olika kulturer. Idrotten har på ett positivt sätt skapat en naturlig plats för dessa pojkar som främjar livskvalitet.

Väckelsång IK motion

Väckelsång IK motion arbetar sedan två år tillbaka aktivt för att idrottsverksamheten ska göras tillgänglig för fler, ett arbete som sammanföll med att ett flyktingboende etablerades i byn. För att integrera de unga på flyktingboendet har aktiviteter bl.a. varit gratis gruppträning till alla under 20 år, gratis sommarlovsaktiviteter, barnledarutbildning och praktikprogram vars syfte är att stärka deras svenska och knyta sociala kontakter.

Juryns motivering: Väckelsång IK motion har på ett enastående sätt visat hur idrottsrörelsen lokalt kan bidra till integration. Genom engagemanget har nyanlända kommit in i bygemenskapen och samhället. Deras insatser främjar en god hälsa och delaktighet i samhällslivet.

Privata initiativtagare

Heba Hammoush

Heba har startat en dansgrupp för kvinnor från olika länder. De träffas två gånger i veckan och är ett sätt för kvinnorna att röra på sig.

Juryns motivering: Genom att skapa en mötesplats för kvinnor från alla länder har Hebas initiativ gett möjlighet till dans och rörelse. Heba har på detta sätt bidragit till integration i samhället och stärkt den sociala sammanhållningen, vilket ökat glädjen och hälsan hos deltagarna.

Anna Kjell

Anna arbetade för två år sen som mentor i en förberedelseklass för nyanlända på Gemöskolan i Älmhult vars engagemang fortsatte även efter skoldagen. Som tränare för ungdomsgrupperna i Eneryda volleyboll har Anna rekryterat flera elever, framför allt nyanlända och gett såväl pojkar som flickor en meningsfull fritid.

Juryns motivering: Genom föreningsaktiviteter har Anna engagerat både nyanlända ungdomar och deras föräldrar i föreningslivet. Annas engagemang har bidragit till en ökad integration i samhället och gett såväl pojkar som flickor en meningsfull fritid.

« Tillbaka