×

Såhär navigerar du i årsberättelsen

På den här webbplatsen navigerar du genom att klicka dig fram med hjälp av olika ikoner och pilar.

Klicka på informationsikonerna för att få fram mer information om statistiken du tittar på.
Klicka på statistikikonerna för att se mer statistik om områdena hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och kultur.
Klicka på pilarna i sidled för att ta del av mer statistik.
Klicka på pilen nedåt för att läsa artiklar om respektive område.
Visa inte den här rutan igen
Årsberättelsen fungerar ej i liggande läge på mobiltelefon. Vänligen rotera din enhet till stående läge.

Flerspråkigt digitalt läromedel gör nytta i Kronobergs skolor

Under året har samtliga kommuner i Kronoberg deltagit i språkprojektet Skola för alla – från första dagen. I projektet ingår  det digitala läromedlet www.studi.se som innehåller ca 1000 animerade filmer med ljud och undertext på sex språk.

Nyanlända har visat sig ha stor användning av verktyget och det kompletterar även undervisningen för alla elever.

Lessebo kommun har varit särskilt framgångsrika i sin användning och är bland de främsta i landet. Särskilt utmärkande har eleven Axel Thunell varit. Han är den första och enda eleven som nått en miljon poäng i verktygets quizz och har där för fått en animerad person skapad efter sig som agerar i de olika filmerna.

Efter teståret beslutade regionala utvecklingsnämnden att erbjuda Kronobergs kommuner delfinansiering för att teckna en treårslicens. Från och med  2018 kommer alla elever från årskurs fyra få tillgång till Studi. Arbetet beforskas  för närvarande vid Stockholms universitet och delfinansieras med medel från Vinnova. 

LÄS MER…

Om Studi.se >> 

Bloggen Skola för alla >>     

AV-Media Kronobergs hemsida >> 

Foto: Anna Nordström

« Tillbaka