×

Såhär navigerar du i årsberättelsen

På den här webbplatsen navigerar du genom att klicka dig fram med hjälp av olika ikoner och pilar.

Klicka på informationsikonerna för att få fram mer information om statistiken du tittar på.
Klicka på statistikikonerna för att se mer statistik om områdena hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och kultur.
Klicka på pilarna i sidled för att ta del av mer statistik.
Klicka på pilen nedåt för att läsa artiklar om respektive område.
Visa inte den här rutan igen
Årsberättelsen fungerar ej i liggande läge på mobiltelefon. Vänligen rotera din enhet till stående läge.

Bild- och formutveckling prioriteras i Kronoberg

Det strategiska utvecklingsarbetet för att stärka infrastrukturen inom bild och form i länet kommer att fortsätta. För att främja såväl allmänhet som konstaktörer i länet inrättades en ny tjänst inom kulturteamet på Region Kronoberg.

Sedan 1 juli har Helen Hägglund jobbat med uppdraget att samordna och utveckla bild- och formområdet i länet.

– Vi har fått en bra start och mycket har hänt sedan vi satte igång i augusti, säger Helen Hägglund.

Ett bild- och form-konstkollegium som samlar aktörer med regionala verksamhets- eller projektmedel har startats. Samarbetet med de sydsvenska länen utvecklas. Det har bland annat resulterat i ett gemensamt erbjudande till konstnärer i Sydsverige om en utbildning i digital upphandling med fokus på konstnärliga uppdrag.

– Vi har också under hösten börjat utveckla en modell för regional och lokal samverkan kring bild och form, där mobilitet och mötet med publiken är centrala komponenter. Arbetet kommer fortsätta i ett pilotprojekt under 2018 och det ser jag särskilt fram emot, säger Helen Hägglund.

  • Utveckla bild och formområdet tillsammans med länets aktörer, för att invånarna och besökarna ska ha möjlighet att ta del av ett större och bredare utbud av bild- och formkonst. Konsten ska vara tillgänglig för fler.
  • Bild- och formkonstnärer ska ha bättre förutsättningar att leva på sitt arbete
  • Barn och unga ska ha fler möjligheter att ta del av konst och att skapa själva
« Tillbaka