×

Såhär navigerar du i årsberättelsen

På den här webbplatsen navigerar du genom att klicka dig fram med hjälp av olika ikoner och pilar.

Klicka på informationsikonerna för att få fram mer information om statistiken du tittar på.
Klicka på statistikikonerna för att se mer statistik om områdena hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och kultur.
Klicka på pilarna i sidled för att ta del av mer statistik.
Klicka på pilen nedåt för att läsa artiklar om respektive område.
Visa inte den här rutan igen
Årsberättelsen fungerar ej i liggande läge på mobiltelefon. Vänligen rotera din enhet till stående läge.

Besöksnäringen i länet, en nulägesbild

I Kronobergs län pågår en spännande utveckling inom besöksnäringen. Flera nya lovande besöksmål finns idag i länet, som också mindre aktörer kan dra nytta av för att växa.

Att utveckla destinationer kring de besöksmål som utgör ”dragare”, det vill säga besöksmål som drar många besökare till länet, är en viktig del i arbetet för att attrahera fler besökare. ”Destination Åsnen” är ett exempel på ett sådant utvecklingsprojekt som tar tillvara på de unika möjligheter som skapas i och med att Åsnenområdet blir nationalpark under 2018. Glasriket är ytterligare en destination som är under utveckling. Flera spännande besöksmål har tillkommit under senare tid vilka kan komma att utgöra ”dragare” för regionen. Little Rock lake med sin Zip-line och IKEA-museet i Älmhult är exempel på nya besöksmål. En stor satsning inom jakt, fiske och friluftsliv pågår också på Kosta lodge.

Region Kronoberg utvecklar och marknadsför besöksnäringen genom sitt helägda bolag Destination Småland. Verksamheten bedrivs i nära samverkan med länets kommuner och företagen inom näringen och i enlighet med ”Strategi för besöksnäringen i södra Småland 2013-2020”. 

Besöksnäringen växer i hög takt och antalet gästnätter ökar i länet. En viktig del i arbetet för att skapa goda förutsättningar för utveckling och stärkt konkurrenskraft är nationell och internationell marknadsföring och därtill kopplade aktiviteter. Kronoberg samarbetar i partnerskap med Jönköping och Kalmar under det gemensamma varumärket Småland. Inom ramen för Smålandssamarbetet finns ett långsiktigt affärssamarbete med Visit Sweden för de prioriterade utländska marknaderna Tyskland, Danmark och Nederländerna. Samarbetet gäller 2017-2026 med målet att fördubbla antalet utländska gästnätter i Småland fram till 2026.

AB Destination Småland är ett bolag som är helägt av Region Kronoberg, vars uppdrag är att utveckla och marknadsföra besöksnäringen i Kronobergs län, som en del av Småland. Läs mer om AB Destination Smålands arbete

Foto: Daniel Breece

« Tillbaka