×

Såhär navigerar du i årsberättelsen

På den här webbplatsen navigerar du genom att klicka dig fram med hjälp av olika ikoner och pilar.

Klicka på informationsikonerna för att få fram mer information om statistiken du tittar på.
Klicka på statistikikonerna för att se mer statistik om områdena hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och kultur.
Klicka på pilarna i sidled för att ta del av mer statistik.
Klicka på pilen nedåt för att läsa artiklar om respektive område.
Visa inte den här rutan igen
Årsberättelsen fungerar ej i liggande läge på mobiltelefon. Vänligen rotera din enhet till stående läge.

Satsning för kommunikativt ledarskap

Under 2017 har drygt 100 personer gått den obligatoriska kommunikations- utbildningen för chefer i Region Kronoberg som genomförs av kommunikationsavdelningen.

Utbildningssatsningen ska öka det kommunikativa ledarskapet och bygger på forskning som visar att kommunikativa ledare har stort inflytande över medarbetarnas välbefinnande och prestationer. Genom att kommunicera skapar chefer engagemang, trivsel och förutsättningar att utveckla och nå verksamhetens mål. Mätningar visar också tydligt att chefen är medarbetarens viktigaste informationskälla.

« Tillbaka