×

Såhär navigerar du i årsberättelsen

På den här webbplatsen navigerar du genom att klicka dig fram med hjälp av olika ikoner och pilar.

Klicka på informationsikonerna för att få fram mer information om statistiken du tittar på.
Klicka på statistikikonerna för att se mer statistik om områdena hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och kultur.
Klicka på pilarna i sidled för att ta del av mer statistik.
Klicka på pilen nedåt för att läsa artiklar om respektive område.
Visa inte den här rutan igen
Årsberättelsen fungerar ej i liggande läge på mobiltelefon. Vänligen rotera din enhet till stående läge.

Krösatågstrafik upphandlades

Länstrafiken Kronoberg har under 2017 tillsammans med Jönköpings Länstrafik Blekingetrafiken, Hallandstrafiken, Kalmar Länstrafik och Skånetrafiken upphandlat driften av Krösatågen. Svenska Tågkompaniet AB tilldelades avtalet. Trafiken i det nya avtalet startar den 9 december 2018 och gäller i nio år med möjlighet att ytterligare förlänga avtalet i tre år.

  – Fokus i detta avtal kommer ligga på leveranskvaliteten för att utveckla trafiken så att fler och nöjdare kunder ska välja att resa med Krösatågen, säger Thomas Nilsson, trafikdirektör på Länstrafiken Kronoberg. För att nå målen kommer en del av ersättningen utgöras av ett incitament som baseras på utfall i kundnöjdhetsmätningar och punktligheten i leveransen/utförd trafik.

Förfrågningsunderlaget skickades ut i slutet av mars 2017 och anbuden lämnades in i augusti. Anbuden som har inkommit är väl genomarbetade och håller en hög kvalitet.
Under avtalstiden finns även möjlighet att utöka trafiken på sträckor där det finns en efterfrågan på ett miljövänligt resalternativ. De upphandlande länen ser fram emot att få arbeta med Svenska Tågkompaniet och kunna utveckla den gemensamma trafiken i och mellan länen.

Foto: Jonas Ljungdahl

« Tillbaka