×

Såhär navigerar du i årsberättelsen

På den här webbplatsen navigerar du genom att klicka dig fram med hjälp av olika ikoner och pilar.

Klicka på informationsikonerna för att få fram mer information om statistiken du tittar på.
Klicka på statistikikonerna för att se mer statistik om områdena hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och kultur.
Klicka på pilarna i sidled för att ta del av mer statistik.
Klicka på pilen nedåt för att läsa artiklar om respektive område.
Visa inte den här rutan igen
Årsberättelsen fungerar ej i liggande läge på mobiltelefon. Vänligen rotera din enhet till stående läge.

Introduktionsprogram ska ge nya chefer en bra start

Under 2017 sjösattes en ny, standardiserad rutin för introduktion av nya chefer i vår organisation. Syftet är att ge nya chefer en bra start, strukturerad introduktion samt att säkerställa att de delar som ingår i chefs- och ledarskap i Region Kronoberg är väl kända och tydliga för den nya chefen.

Under 2016 arbetade Region Kronoberg fram och började förankra vår ledaridé – det vill säga ett dokument som beskriver hur vi vill att våra chefer ska ”vara”, och vad som ingår i chefs- och ledarrollen. Introduktionsprogrammet för nya chefer är en av åtgärderna som följt i spåren av ledaridén – som löper som en röd tråd genom hela introduktionen.

Introduktionsrutinen ska dels fungera som en förberedelse inför introduktionen, med praktiska saker som ska fixas och finnas på plats när chefen börjar sitt nya jobb. Dels innehåller den en introduktionsplan för de första 12 månaderna.

Introduktionsplanen består av ett antal utbildningar som chefen ska ha gått igenom efter ett år, till exempel om ekonomi, upphandling, arbetsmiljö och hälsa, kommunikation samt arbetsrätt och lönebildning. Dessutom finns en lista med ett antal dokument som ska gås igenom, och olika stödfunktioner som chefen ska träffa representanter för och få en individuell genomgång. I rutinen finns också samtalspunkter för uppföljning och utvärdering tillsammans med den överordnade chefen.

– Tanken är förstås att introduktionsrutinen ska bidra till att våra nya chefer ska känna sig trygga. De ska veta vad chefs- och ledarrollen innebär i vår organisation, och ha kunskap om vilket stöd och vilka verktyg som finns tillgängliga för dem, säger Marie Wallin, HR-strateg med ansvar för ledarskapsfrågor i Region Kronoberg.

« Tillbaka