×

Såhär navigerar du i årsberättelsen

På den här webbplatsen navigerar du genom att klicka dig fram med hjälp av olika ikoner och pilar.

Klicka på informationsikonerna för att få fram mer information om statistiken du tittar på.
Klicka på statistikikonerna för att se mer statistik om områdena hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och kultur.
Klicka på pilarna i sidled för att ta del av mer statistik.
Klicka på pilen nedåt för att läsa artiklar om respektive område.
Visa inte den här rutan igen
Årsberättelsen fungerar ej i liggande läge på mobiltelefon. Vänligen rotera din enhet till stående läge.

Fokus på diskrimineringsgrunderna i värdegrundsarbetet

I Region Kronobergs verksamhetsplan för 2017 fanns målet att ”alla medarbetare ska ha goda kunskaper om vår värdegrund och diskrimineringsgrunderna”. För att nå målet togs en utbildning fram om diskriminering som kompletterade befintligt dialogmaterial om värdegrunden med frågor om diskriminering.

När Region Kronoberg bildades 2015 påbörjades arbetet med Region Kronobergs värdegrund ”respekt för människan” och dess betydelse i vardagen. Bland annat togs ett värdegrundsspel, där medarbetarna får ta ställning till konkreta dilemman i vardagen, kopplat till värderingar och förhållningssätt.

Under våren 2017 kompletterades värdegrundsspelet med frågor kopplade till diskrimineringsgrunderna, till exempel ålder, kön, etnicitet, funktionshinder och sexuell läggning.

Samtidigt lanserades också ett utbildningsmaterial om diskrimineringsgrunderna; vilka de är, vad Region Kronoberg är ålagda att göra enligt diskrimineringslagen och hur vi i övrigt ska förhålla oss till diskriminering, kränkningar och trakasserier. Alla medarbetare ska ha gått igenom utbildningen innan 2018 är slut.

– Målet är förstås att ingen person som kommer i kontakt med Region Kronoberg – patienter, medborgare, brukare och så vidare – eller någon av våra medarbetare – ska uppleva sig kränkta, trakasserade eller diskriminerade, säger Susanne Swärd, människorättsstrategi i Region Kronoberg.

Foto: Anna Nordström

« Tillbaka